Бойко Валерій Володимирович

Директор ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», доктор медичних наук, професор

Спеціальність: хірург, торакальний хірург, онкохірург, кардіохірург, судинний хірург

Кваліфікаційна категорія: вища

Посада: директор ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України", завідувач кафедрою хірургії №1 Харківського національного медичного університету

Кваліфікація: лікар, економіст, викладач вищих навчальних закладів
Науковий ступінь: доктор медичних наук 
Наукове звання: член-кореспондент НАМН України, професор, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, академік Академії наук Вищої освіти;

Науковий стаж: 25 років
Клінічний стаж: 33 роки

 

Основні напрями роботи:

- керівництво діяльністю ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т.Зайцева НАМН України»;

- організація, контроль та  участь у науково-дослідній та клінічній роботі  Інституту;

- науковий консультант та керівник дисертаційних робіт;
- хірургія органів шлунково-кишкового тракту та черевної стінки;
- реконструктивно-відновна хірургія;
- колоректальна хірургія;
- торакальна хірургія;
- гнійно-септична хірургія;
- онкохірургія;
- серцево-судинна хірургія.

 

       Професор В.В.Бойко – багатопрофільний хірург вищої кваліфікації, який щоденно виконує надскладні оперативні втручання, у тому числі мініінвазивні на органах черевної та грудної порожнин (включаючи серце і судини), при суміжних онкологічних, ендокринологічних, урологічних та гінекологічних патологіях.

       

       Бойко В.В. особисто розробив та впровадив принципово нові методики оперативних втручань, такі як:

- прошивні крізьпечінкові турнікети при травмі печінки;

- операції пластики стравоходу та шлунка ілеоцекальним сегментом кишківника;

- авторські методики гастректомії;

- у торакальній хірургії – операції обробки кукси бронха при пульмон- та лобектоміях;

- розширені тимектомії при міастенії;

- технології аутопротезування трахеї;

- розробив та обґрунтував якісно нову стратегію профілактики і лікування критичної ішемії нижніх кінцівок.

 

Освіта, стажування, курси:
- 1979-1985 рр. - закінчив Харківський медичний інститут "з відзнакою" за фахом «Лікувальна справа»;
- 1990 р. - захистив кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація результатів xipypгічного лікування хворих виразковими дуоденальними кровотечами
з урахуванням моторно-евакуаторної функції шлунка»; асистент кафедри хірургії №1 Харківського національного медичного університету;
- 1992 р. - захистив докторську дисертацію на тему «Клініко-експериментальне обгрунтування xipypгічного лікування хворих пенетруючими виразками дванадцятипалої кишки, ускладненими кровотечею» і став самим молодим доктором медичних наук в Україні (у 30 років);
- 1994-1996 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів Ураїни для молодих вчених;
- 1996 р. - професор кафедри хірургії №1 Харківського національного медичного університету;
- 1997 р. - присвоєне вчене звання професора;
- 1997 р. - займає посаду проректора з наукової роботи Харківського національного медичного університету;
- 1997-2002 рр. – закінчив Харківський державний економічний університет за спеціальністю «Фінанси»;
- 2011-2016 рр. – закінчив Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю «Педагогіка вищої школи»;
- У 2012 р. - обраний академіком Академії наук вищої освіти України (відділення медицини).

 

 Досвід роботи:

- З 1989 року по теперішній час: ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України»;
- З 1999 року по теперішній час: директор ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України»;
- З 2000 року по теперішній час: завідувач кафедрою хірургії №1 (Харківський національний медичний університет).

 

Нагороди, премії та інше:
- У 2002 p. став переможцем IV обласного конкурсу «Вища школа Харківщини — кращі імена» в номінації «Кращий завідувач кафедри», в 2008 р. — «Кращий науковець»;
- У 2005 р. - присуджено Державну пpeмію України в галузі науки i техніки
за фундаментальні дослідження впливу гіпepтермii на стан імунітету та розробку нових високоефективних технологій лікування при гнійно - септичних захворюваннях у серцево-судинній та абдомінальній xipypriї;
- 2008 p.- отримав почесне звання «Заслужений діяч науки та техніки України»;
- 2011 р. - За сумлінне служіння Україні нагороджений орденом «За заслуги» IIІ ступеню;
- 2012 р. - отримав Почесну грамоту Кабінету Міністрів України;
- 2013 р. - став Лауреатом Премії міжнародної Acoціації відкриттів «П’езобіосинтез»;
- У 2014 p. - став почесним громадянином Харкова;
- У 2016 p. - став почесним громадянином Харківської області та м.Люботин;

       

       За рік виконує самостійно понад 600 оперативних втручань, в тому числі високої складності. Надає консультативну допомогу у інших закладах охорони здоров'я Харківської, а також Полтавської та Сумської областей, Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Поєднує клінічну роботу з педагогічною та науково-дослідницькою діяльністю. 

       Насьогодні Валерій Володимирович є автором 2622 наукових публікацій, з них: монографій - 105 (в т. ч. 2 видані за кордоном); патентів України на винаходи — 538; навчально-методичних матеріалів — 271, з яких 3 підручники з xipyprii з грифом МОЗ України, та 6 навчальних посібників. Під керівництвом Бойко В. В. з 2000 р. виконувалося 22 НДР, з них 20 завершено. 10 НДР, що виконані під керівництвом Бойка В. В., відмічені Президією НАМН України, як кращі серед щорічних.
       Під його керівництвом і консультативним спостереженням підготовлено 31 докторів та 92 кандидатів наук, в тому числі іноземців з країн СНД і далекого зарубіжжя.


       В.В.Бойко очолює Харківську хірургічну школу, одну з провідних в Україні, є головою громадської організації «Асоціація хірургів Харківської області». Він є членом президії Асоціації хірургів України та президії Харківського наукового медичного товариства, Європейської асоціації хірургів, Міжнародної асоціації хірургів, Асоціації хірургії травми та інтенсивної терапії, Європейської асоціації судинних хірургів, Європейської асоціації онкологів.

       В.В.Бойко - головний редактор фахового журналу «Харківська хірургічна школа», збірника «Хірургічна перспектива», член редакційної колегії понад 20 журналів хірургічного профіля.

       Бойко В.В. згуртував навколо себе талановитих, обдарованих наукових кадрів і створив свою наукову школу, яка продовжує славні традиції професора В.Т. Зайцева. Бойко В.В. - талановитий педагог. Він приділяє велику увагу підготовці молодих наукових і педагогічних кадрів.

       Результати наукових досліджень за актуальними напрямами в хірургії, отримані професором Бойко В.В., мають високу оцінку на міжнародних форумах різного рівня, конгресах, конференціях, симпозіумах в країнах як ближнього, так і далекого зарубіжжя.