Волков Дмитро Євгенович

Завідувач відділенням, серцево-судинний хірург

Спеціальність: завідувач відділенням, серцево-судинний хірург. Також має спеціалізації з кардіології, ультразвукової діагностики та рентгенології.

Кваліфікаційна категорія: вища, стаж роботи за спеціальністю – 17 років (загальний стаж 21 рік, у тому числі науковий – 17 років)

Посада: завідувач відділення ультразвукової та клініко-інструментальної діагностики та мініінвазивних втручань.

Науковий ступінь: кандидат медичних наук, старший науковий співробітник

 

Освіта, стажування, курси:

- неодноразово проходив навчання та стажування у Інституті клінічної та експериментальної медицини, Прага, Чехія (Institute for Clinicaland Experimenta lMedicine, IKEM, Prague)

- міжнародний клінічно-дослідницький центр при медичній клініці Університету Святої Анни, Брно, Чехія (The International Clinical Research Center of St. Anne's University Hospital Brno (FNUSA-ICRC));

- у 2013 році третім в Україні успішно склав першу частину сертифікаційного іспиту Європейської асоціації порушень серцевого ритму з імплантації пристроїв для лікування порушень серцевого ритму (EHRA certificationexamination «Cardiac Implantable Electronic Devices», section I, Certified Cardiac Device Specialist level 1 (ECDS level 1), Афіни, Греція);

- у 2015 році підтвердив високий рівень кваліфікації склавши другу частину зазначеного іспиту (EHRA certificat ionexamination «Cardiac Implantable Electronic Devices», EHRA Logbook grading, section II, Certified Cardiac Device Specialist level 2 (ECDS level 2).

 

Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше:
- член Європейської асоціації порушень серцевого ритму (Europeanheartrhythmassociation, EHRA), Української асоціації аритмологів;

- численні міжнародні конференції з кардіології та кардіохірургії, на секціях присвячених порушенням серцевого ритму, зокрема, EHRA Europace-Cardiostim 2017 (Відень, Австрія), Cardiostim EHRA Europace 2016 (Ніцца, Франція) та інші;

- протягом 2010-2012 років представляв Україну на конференціях з аритмології “Easterninitiatives”, що проводяться під егідою Європейської асоціації серцевого ритму (European heart rhythm association, EHRA);

- регулярно приймає участь у роботі Українського товариства кардіологів та асоціації аритмологів, робить доповіді на Всеукраїнських конгресах та конференціях.


       На теперішній час Волков Д.Є. виконує весь спектр діагностичних та лікувальних втручань з приводу порушень серцевого ритму. Зокрема, щорічно виконує більше ста імплантацій штучних водіїв ритму серця – електрокардіостимуляторів (ЕКС), як однокамерних, так і двокамерних. Д.Є. Волков є єдиним спеціалістом у Харкові, а також одним з небагатьох в Україні, хто імплантує складні системи кардіостимуляції – пристрої для ресинхронізації серця або бівентрикулярні ЕКС, що призначені для лікування хронічної серцевої недостатності, а також кардіовертери-дефібрилятори. З 2013 року у клініці Інституту Волковим Д.Є. виконуються операції при тахіаритміях – радіочастотні катетерні абляції (РЧА), у тому числі при таких захворюваннях як фібриляція та тріпотіння передсердь, шлуночковихтахікардіях та екстрасистолії, синдромі ВПВ та інших. Протягом останніх трьох років за кількістю та складністю виконаних РЧА у відповідності до критеріїв EHRA центр може вважатися експертним.


Консультація