Кріцак Василь Васильович

Лікар-хірург

Спеціальність: лікар-хірург

Посада: лікар-хірург, доцент кафедри хірургії НТУ "ХПІ"

Кваліфікаційна категорія: перша категорія по загальній хірургії

Науковий ступінь: доктор філософії з медицини (PhD)