Ткаченко Володимир Володимирови

Лікар-хірург

Спеціальність: лікар-хірург
Кваліфікаційна категорія: вища

Науковий ступінь: кандидат медичних наук

Посада: доцент, завідувач кафедри хірургії НТУ «ХПІ»