Замятін Денис Петрович

Лікар-хірург

Спеціальність: лікар-хірург

Кваліфікаційна категорія: друга

Науковий ступінь: кандидат медичних наук

Посада: асистент кафедри хірургії №1 ХНМУ

Науковий стаж: 6 років

Клінічний стаж: 7 років

 

Основні напрями роботи:

- обстеження та лікування хворих із захворюваннями шлунково-кишкового тракту;

- науково-дослідна робота ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т.Зайцева НАМН України»;

- викладацька діяльність на кафедрі хірургії №1 ХНМУ.

 

У 2018 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація діагностичної та хірургічної тактики у постраждалих з ушкодженнями серця, що супроводжуються його контузією».

Опубліковано 50 наукових праць з них 2 патента України на винахід.