Євтушенко Денис Олександрович

Лікар-хірург, лікар-хірург-онколог, професор кафедри хірургії №1 ХНМУ, головний науковий співробітник

Спеціальність:  хірургія, онкологія

Кваліфікаційна категорія: вища

Науковий ступінь: доктор медичних наук

 

Посада: лікар-хірург, лікар-хірург-онколог, професор кафедри хірургії №1 ХНМУ, головний науковий співробітник

Науковий стаж – 12 років
Клінічний стаж – 14 років

 

Основні напрями роботи: 

Лікувальна:

• Лапароскопічні технології

• Операції на органах черевної порожнини, органах малого таза, заочеревинного простору, органах грудної клітки, хірургія щитовидної залози

• Лікування різних видів гриж черевної стінки (пахові, стегнові, післяопераційні)

• Грижа стравохідного отвору діафрагми

• Ургентна хірургічна патологія

• Онкохірургія

• Операції на грудних залозах

• Пластична хірургія

Педагогічна:

Викладання дисципліни Хірургія студентам 5 і 6 курсу ХНМУ (вітчизняним та англомовним студентам). Участь в розробці та написанні науково-методичних матеріалів для студентів, інтернів та лікарів.

Наукова:

Дослідження сучасних методів діагностики, лікування та профілактичних заходів у хворих з хірургічною патологією. Вивчення та опанування сучасними методиками мініінвазивних технологій в діагностиці та лікуванні хворих з хірургічною патологією органів черевної порожнини, малого тазу, заочеревинного простору, органів грудної порожнини. Розробка нових та удосконалення відомих методів хірургічних утручань  з впровадженням у практику новітніх технологій та обладнання.

Суспільна:

Благодійна діяльність. Участь у наукових програмах та суспільних заходах з метою розповсюдження медичної обізнаності та розвинення заходів щодо здорового образу життя.


Тел. +38067 584-54-10


Післядипломна освіта, стажування, курси:

- передатестаційний цикл «Хірургія» 2013, ХМАПО;

- ТУ «Ендоскопічні методи гемостазу при гострих шлунково-кишкових кровотечах» 2015, ХНМУ;

- стажування по «Основам лапароскопічної хірургії» на базі КМАПО, універсальної клініки Оберіг, листопад 2018;

спеціалізація «Онкохірургія», отримав звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Онкохірургія» 2019, ХМАПО;

Higher Theological Seminary in Warsaw UKSW in cooperation with the Polish-Ukrainian Foundation "Institute for International Academic and Scientific Cooperation" (IIASC) and the ADD Foundation Scientific Internship for Educators "Academic Integrity", 2019, Poland, Warsaw;

European Hernia Society. The Unit of Innovation in Minimally Invasive Surgery Department of Surgery University Hospital “Virgen del Rocío”, 2019. Оbtaining theoretical and practical knowledge on modern technologies in mini-invasive surgery, single-port surgery, colorectal surgery, bariatric surgery, abdominal wall surgery. Certificate of completion of training Abdominal Wall Reconstruction (AWR) Workshop, 2019, Sevilla (Spain).

Участь в асоціаціях:

Член асоціації хірургів України;

Член української асоціації фахівців з мініінвазивних, ендоскопічних і лазерних технологій;

European association for endoscopic surgery;

European hernia society.


Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми:

- конференція присвячена 90-річчя від дня народження проф. Б.Х. Аббасова - Азербайджан - м.Баку - 2013; 

- міжнародна науково-практична конференція «Фармацевтична мікробіологія і клінічна лабораторна діагностика" - м. Харків – 2014;

- 7th Internationalscientificinterdisciplinaryconference: collectionofmaterials – 2014. – Kharkov;

- EuropeanScienceandTechnology: collectionofmaterialsof IX InternationalConference – Germany – Munich 2015;

- Questionsofscience: theoreticalandpracticalview: collectionofmaterialsof -  Canada – Westwood – 2015;

- V міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання освіти і науки» - Харків – 2017;

- науково-практична конференція «Тенденції розвитку клінічної та експериментальної хірургії» - Харків – 2017;

- 58thAnnualMeetingoftheAustrianSocietyofSurgery – Vienna – 2017;

- науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання абдомінальної хірургії» - Київ – 2017;

- XXIV з’їзду хірургів України.–Київ.–2018;

- Monothematic conference on the state of art in hernia repaire under the auspices of the EHS, Lviv, Ukraine, 2018;

- 38th Congress of the European Society of Surgical Oncology/ Budapest, Hungary. 10-12 October 2018;

- ІV International scientific and practical conference «Psychological and pedagogical problems of modern specialist formation» 2018;

- науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання невідкладної хірургії» 2018, Харків;

- Cимпозіум "Сучасна діагностична та лікувальна ендоскопія"- Коблєво, Україна -  2018;

- VІ International Scientific and Practical Conference «Current issues of education and science» November 10 – 11, 2018;

- IX International Scientific and Practical Conference International Trends in Science and Technology, January 31, 2019, Warsaw, Poland;

- Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання невідкладної хірургії» 2019, Харків;

- VIII Ежегодная МНПК «Актуальные вопросы медицины», г.Баку,10-12 апреля 2019;

- Всеукраїнська НПК з міжнародною участю «Актуальні питання воєнно-польової хірургії, політравми та торакальної хірургії», м. Одеса, 2019;

- V International Scientific and Practical Conference “Psychological and Pedagogical Problems of Modern Specialist Formation”, Riga, Latvia. June 6–10, 2019;

-  60th Annual Meeting of The Austrian Society of Surgery Schnittmengen, Innsbruck, Austria. June 19–21, 2019;

-  V International Scientific and Practical Conference “Psychological and Pedagogical Problems of Modern Specialist Formation” Warsaw, Poland. June 6–10, 2019;

- Первый Белорусский международный эндовидеохирургический форум «На росстанях» Мінськ, Білорусія, 19.09.2019;

- European Hernia Society 41st Annual International Congress  Hamburg, Germany, September 11–14, 2019;

- VІI International Scientific and Practical Conference   “Current issues of education and science”  Kharkiv, Ukraine, November 8 – 10. 2019;

- науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні технології в алопластичній та лапароскопічній хірургії гриж живота", 14-15 листопада 2019 року;

 - XXIV з’їзду хірургів України.–Київ.–2018;

- Monothematic conference on the state of art in hernia repaire under the auspices of the EHS, Lviv, Ukraine, 2018;

- 38th Congress of the European Society of Surgical Oncology/ Budapest, Hungary. 10-12 October 2018;

- ІV International scientific and practical conference «Psychological and pedagogical problems of modern specialist formation», 2018;

 - Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання невідкладної хірургії», 2018;

- Cимпозіум "Сучасна діагностична та лікувальна ендоскопія" - Коблєво, Україна -  2018;

- VІ International Scientific and Practical Conference «Current issues of education and science» November 10 – 11, 2018;

 - IX International Scientific andPractical ConferenceInternational Trends inScience and Technology, January 31, 2019, Warsaw, Poland;

- Науково-практична конфернція з міжнародною участю «Актуальні питання невідкладної хірургії» 2019. Харків;

- VIII Ежегодная МНПК «Актуальные вопросы медицини», 10-12 апреля 2019, г. Баку;

- Всеукраїнської НПК з міжнародною участю «Актуальні питання воєнно-польової хірургії, політравми та торакальної хірургії», 2019, м. Одеса;

- V International Scientific and Practical Conference “Psychological and Pedagogical Problems of Modern Specialist Formation”. Riga, Latvia. June 6–10. 2019;

- 60th Annual Meeting of the Austrian Society of Surgery Schnittmengen. Innsbruck, Austria. June 19–21. 2019;

- V International Scientific and Practical Conference “Psychological and Pedagogical Problems of Modern Specialist Formation”. Warsaw, Poland.  June 6–10. 2019;

-  Первый Белорусский международный эндовидеохирургический форум «На росстанях» 19.09. 2019, Мінськ, Білорусія.;

- European Hernia Society 41st Annual International CongressSeptember 11–14. 2019 Hamburg, Germany;

- VІI International Scientific and Practical Conference   “Current issues of education and science” November 8 – 10. 2019 Kharkiv, Ukraine;

- Науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні технології в алопластичній та лапароскопічній хірургії гриж живота", 14-15 листопада 2019 року.