Криворотько Ігор Вадимович

Завідувач відділенням, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри хірургії №1 ХНМУ, лікар-хірург

       Криворотько Ігор Вадимович, народився в м. Харкові 14 вересня 1964р. Після закінчення середньої школи в 1981 році поступив до Харківського медичного інституту на лікувальний факультет, який закінчив в 1987 році з відзнакою. З 1987 по 1988 р. проходив інтернатуру з хірургії в 17-й клінічній лікарні м. Харкова. Після закінчення інтернатури, з 1988 по 1990 р. працював на посаді старшого лаборанта кафедри урології Харківського медичного інституту. В 1990 р. поступив, а в 1992 році закінчив клінічну ординатуру з урології на кафедрі Харківського медичного інституту. В 1991 році захистив кандидатську дисертацію. З 1992 року по 2004 рік працював на посаді старшого наукового співробітника відділення невідкладної хірургії органів черевної порожнини Харківського НДІ загальної та невідкладної хірургії, а з 2004 року, по теперішній час – завідувач відділення невідкладної хірургії, травматичного шоку, військової хірургії з хірургією надзвичайних ситуацій  ДУ ”Інститут загальної та невідкладної хірургії ім.В.Т.Зайцева НАМН України”.


       З 1996 р. – присуджено вчене звання старшого наукового співробітника із спеціальності ”хірургія”.
       В 2011 р. захистив докторську дисертацію та присуджено науковий ступінь доктора медичних наук із спеціальності «хірургія»
       З 2012 р по 2017 р був обраний та працював на посаді професора кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії медичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.       

       З 2018 р працює на посаді професора кафедри хірургії №1 Харківського державного медичного університету.
       В 2016 р. присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України»
       З 2012 р є членом спеціалізованої вченої ради Д 64.600.01 при Харківському національному медичному університеті
       Криворотько І.В. – автор розробки нових методів діагностики та хірургічного лікування ускладнених форм колоректального раку, чому було присвячено більше 40 наукових статей, 18 Патентів України та докторська дисертація.


       Протягом 27 років трудової діяльності в якості лікаря та 13 років завідувача відділенням невідкладної хірургії органів черевної порожнини ДУ «ІЗНХ НАМНУ» Криворотько І.В. є фахівцем з високою вимогливістю до себе, постійно удосконалює свої знання та роботу співробітників відділення.
Конт тел.: 057-349-41-61
Тел: 050-303-73-37


Консультація