Коновалова Катерина Олександрівна

Лікар-хірург судинний

Освіта: вища, Донецький Державний Медичний Університет ім. М.Горького, медичний факультет, 1995-2001 рр. (з відзнакою)

Спеціальність: судинний хірург, лікар-спеціаліст ультразвукової діагностики судин;

Кваліфікаційна категорія: вища, зі спеціальності «судинна хірургія»

Науковий ступінь: кандидат медичних наук

Клінічний стаж: 15 років

 

Основні напрями роботи:

- УЗ діагностика судин, з 2005 р. виконано понад 12 тисяч обстежень;

- огляд артерій і вен верхніх та нижніх кінцівок, черевної аорти та її гілок, судин шиї та голови (у тому числі, інтракраніальних), судин органів черевної порожнини та позачеревного простору;

- обстеження пацієнтів з облітеруючими захворюваннями судин кінцівок, варикозною хворобою, патологією брахіоцефальних судин, абдомінальним ішемічним синдромом, аневризматичним розширенням артерій, травматичним ураженням судин, пухлинними утворюваннями, розташованими поряд з судинами.

 

Освіта, стажування, курси:

- 2003-2007 рр. - аспірантура без відриву від виробництва за спеціальністю «хірургія» в Інституті невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України;

- 2005 р. - спеціалізація з судинної хірургії, Київська МАПО ім. П.Л.Щупика;
- 2005 р. - присвоєно звання спеціаліста за спеціальністю «судинна хірургія»;
- 2005 р. - тематичні курси по циклу «Доплерографія екстракраніальних судин і судин кінцівок» при Інституті хірургії та трансплантології АМН України, м.Київ;
- 2005 р. - передатестаційний цикл з хірургії судин, Київська МАПО ім. П.Л.Щупика;
- 2006 р. - присвоєна друга кваліфікаційна категорія зі спеціальності «судинна хірургія»;
- 2009 р. - передатестаційний цикл з судинної хірургії, Національна МАПО ім. П.Л.Щупика;
- 2009 р. - присвоєна перша кваліфікаційна категорія зі спеціальності «судинна хірургія»;
- 2013 р. - тематичне удосконалення «Невідкладна допомога в практиці сімейної медицини при лікуванні термічних уражень і поширених ран» на базі Донецького національного медичного університету ім. М.Горького;
- 2013 р. - передатестаційний цикл з судинної хірургії, ДЗ «Запорізька Медична Академія Післядипломної Освіти МОЗ України»;
- 2014 р. - присвоєна вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності «судинна хірургія»;
- 2015 р. - цикл спеціалізації «Ультразвукова діагностика» у Харківській медичній академії післядипломної освіти;
- 2015 р. - присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Ультразвукова діагностика».

 

Досвід роботи:

- 2003 р. - лаборант відділу невідкладної і відновної судинної хірургії;

- 2003-2007 рр. - лікар-хірург судинний відділення судинної хірургії Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України;

- 2007-2011 рр. - молодший науковий співробітник відділу невідкладної і відновної судинної хірургії Державної установи «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака Національної Академії Медичних Наук України»;

- 2011-2015 рр. - старший науковий співробітник відділу невідкладної і відновної судинної хірургії Державної установи «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака Національної Академії Медичних Наук України».

- виконувала УЗ дослідження на апаратах: «Sonoline Elegra advanced» фірми «Siemens» (Germany), «AplioXG» Toshiba (Japan), «Aplio 500» Toshiba (Japan).

 

Наукова робота:

- автор та співавтор 23 статей у наукових журналах ВАК України;

- 26 тез доповідей до міжнародних конференцій України та Росії;

- 18 деклараційних патентів України на винахід та корисну модель;

- автор та співавтор 18 доповідей на міжнародних конференціях України та Росії.

 

Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше:

- 2007 р. - Науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів, присвячена 35-річчю ІХТ імені О.О.Шалімова «Актуальні питання клінічної хірургії» (31 травня – 1 червня, м.Київ);

- 2012 р. - Науково-практична конференція «Прикарпатський хірургічний форум» (25-26 жовтня – м.Івано-Франківськ);

- 2012 р. - Восемнадцатый Всероссийский съезд сердечно-сосудистых хирургов (25-28 ноября – г.Москва, Россия);

- 2013 р. - XXVIII Международная конференция «Новые направления и отдалённые результаты открытых и эндоваскулярных вмешательств в лечении сосудистых больных» (28-30 июня – г.Новосибирск, Россия);

- 2013, 2014, 2016 рр. - 19-ый, 20-ый та 21-ый Всероссийский съезд сердечно-сосудистых хирургов (г.Москва, Россия);

- 2016, 2017 рр. - Науково-практична конференція «Сухаревські читання» (м.Київ);

- неодноразово відвідувала конференції, семінари, тренінги з питань клінічних випробувань лікарських засобів (Київ, Дюссельдорф, Рим). Є в наявності підтверджуючий документ – сертифікат – Certificate of Competence for Good Clinical Practice (GCP).