Рентгенхірургічне відділення

       Очолює рентгенхірургічне відділення лікар вищої категорії, Віце-президент міжнародної асоціації ендоваскулярної хірургії та інтервенційної радіології України д.мед.н. Юрій Володимирович Авдосьєв.

       У 1966 році на базі Харківського НДІ загальної та невідкладної хірургії був заснований перший у м. Харкові кабінет рентгенологічних досліджень судин серця, який у 1971 році було перейменовано у ангіографічний кабінет, а у 1998 році - в рентгенхірургічне відділення. У відділенні працюють 4 лікаря - рентгенхірурга та 2 лікаря-анестезіолога.

       Основними напрямками роботи відділення є:

- рентгенхірургічні втручання з приводу атеросклеротичного ураження вінцевих, каротидних, ниркових та периферійних артерій; - внутрішньоартеріальна катетерна тромболітична терапія при гострих тромбозах та емболіях артерій і вен кінцівок, а також ТЕЛА, - застосування постійних та тимчасових кавафільтрів для профілактики рецидивів ТЕЛА;

- рентгенендоваскулярна емболізація судин при кровотечах різної локалізації у хворих з гострою хірургічною патологією; 

- внутришньоартеріальна регіонарна хіміотерпія та хіміоемболізація пухлинних судин при злоякісних новоутвореннях органів грудної та черевної порожнини, позаочеревинного простору, малого тазу та інших локалізацій;

- внутришньоартеріальна гемостатична та інтенсивна консервативна терапія при гострій патології органів черевної порожнини, заочеревинного простороу та малого тазу;

- рентгенхірургічне лікування доброякісних новоутворень любої локалізації, зокрема при вузловій симптомній фіброміомі матки (емболізація маткових артерій) та гіперплазії передміхурової залози (емболізація артерій простати);

 - рентгенхірургічне лікування хворих з варікоцеле та оварікоцеле, порушеннями еректільної функції у чоловіків;

- балонна пневмодилятація післяопікових стриктур стравоходу та післяопераційних стравохідно-шлункових анастомозів з приводу злоякісних їх уражень;

 - черезшкірні черезпечінкові та ендобіліарні рентгенхірургічні втручання (дренування та стентування) на жовчних протоках та біліодигестивних анастомозах у хворих з механічною жовтяницею;

- черезшкірна черезвенозна деструкція наднирників.

       

       На базі відділення проводяться курси стажування та інформації з ангіографічної діагностики та рентгенхірургічного лікування для лікарів лікувальних установ України. Наукові та практичні розробки відділення приоритетні на Україні в галузі рентгенхірургічного лікування абдомінальних кровотеч різної етіології та атеросклеротичних уражень судин, зокрема артерій гомілки у хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок.

Спеціалісти підрозділу

         Спеціалісти рентгенхірургічного відділення виконують ангіографічні дослідження та рентгенхірургічне лікування на високому профессійному рівні.



Авдосьєв Юрій Володимирович
Завідуючий відділенням


Пітик Олександр Іванович
Лікар-рентгенолог