Підрозділи

Підрозділи, відділи та відділення ГУ "ІЗНХ ім. В.Т.Зайцева НАМНУ" представлені в наступних підгрупах:


Науково-дослідні та клінічні підрозділи - це основні підрозділи Іституту, в них лікувальна діяльність тісно пов'язана з науковою. Робота цих підрозділів передбачає не тільки жорсткі вимоги до себе, аналіз результатів роботи, обробки статистичної інформації по захворюваннях і видам лікувань, але і наукову складову, що передбачає постійне вдосконалення способів лікування пацієнтів, методів, методик, підходів, оперативних втручань. Стик лікувальної практики та наукової діяльності, в якісному сенсі, вигідно відрізняє наукові організації від клінічних, позбавлених наукової діяльності, оскільки в пріоритеті цих підрозділів не тільки життя і здоров'я їх поточних пацієнтів, але й майбутніх!


Діагностичні підрозділи - ці підрозділи беруть найактивнішу участь в лікувальному і науковому процесах. За допомогою найсучаснішого обладнання, багатого досвіду кількох поколінь дослідників, лікарів і вчених, лікувальний процес якісно і своєчасно забезпечується належним рівнем контролю і аналізу за всіма необхідними показниками. Складно переоцінити щоденний копіткий внесок цих підрозділів в роботу організації, адже саме від отриманих від них даних, проведених методик, операцій, досліджень залежать результати лікування і здоров'я пацієнтів.


Загальні підрозділи - це основні з допоміжних підрозділів що забезпечують лікувальний і науковий процеси. Робота цих підрозділів пов'язана як із заготівлею необхідних матеріалів, так і з обробкою вхідної та вихідної інформації, забезпечення документообігу та комунікацій Інституту з іншими організаціями.


Консультативна поліклініка