Наукові напрями і розробки

1. Гіпер- та гіпобіотичні процеси в хірургії;
2. Взаємодія імунних, ендотеліальних та інфекційних факторів з процесами апоптозу в хірургії;
3. Адаптаційно-компенсаторні механізми та корекція порушень гомеостазу у хворих хірургічного профілю;
4. Невідкладна хірургія органів середостіння, грудної та черевної порожнин;
5. Хірургія ушкоджень грудей і черева;
6. Нові хірургічні та діагностичні технології;
7. Моделювання патологічних станів в невідкладній хірургії;
8. Трансплантація клітин, тканин та органів в хірургії;
9. Гемостаз в невідкладній хірургії;
10. Гнійно-септичні стани в хірургії;
11. Діагностика в плановій та невідкладній хірургії;
12. Реконструктивна хірургія підвищеної складності та невідкладна онкохірургія;
13. Організація екстреної хірургічної допомоги.