Наука та освіта

В даному розділі представлена вся інформація що до освітньої та наукової діяльності ДУ "ІЗНХ ім. В.Т.Зайцева НАМНУ":

 

Вчена радаколегіальне керівництво науковою діяльністю.
Медична радаколегіальне керівництво клінічною діяльністю.
Рада молодих вчених (РМВ)представництво, захист і реалізація, професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-економічних прав та інтересів молодих вчених.
Кафедра - кафедра яка працює на базі ДУ "ІЗНХ ім. В.Т.Зайцева НАМНУ".
Післядипломна освіта - інформація для фахівців що до освіти та удосконалення в професійному плані.
Нормативно-правова база - юридична сторона роботи організації, перелік документів якими керується Установа.

Спеціалізована вчена рада - приймає до розгляду та проводить  захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії (PhD), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина», спеціалізація 14.01.03 «Хірургія».