Оголошення спеціалізованої вченої ради ДФ 64.567.004

ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України» повідомляє про утворення спеціалізованої вченої ради

ДФ 64.567.004 (наказ МОН України № 414 від 13.04.2021 року) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії (PhD), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина», спеціалізація 14.01.03 «Хірургія».


Повідомлення про надходження дисертації Ніколаєнка А. С.

Анотація Ніколаєнка А. С.

Висновок про наукову новизну Ніколаєнка А. С.

Дисертація Ніколаєнка А. С.

Відгук офіційного опонента Тамм Т. І.

Відгук офіційного опонента Криворучка І. А.

Відео захисту Ніколаєнка А. С.:

Оголошення спеціалізованої вченої ради ДФ 64.567.003

ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України» повідомляє про утворення спеціалізованої вченої ради ДФ 64.567.003 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії (PhD), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина», спеціалізація 14.01.03 «Хірургія».      

       Наказ МОН від 03.03.2021 № 280, Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів МОН 


Повідомлення про надходження дисертації Рябцева Р. С.

Анотація Рябцева Р. С.

Висновок про наукову новизну Рябцева Р. С.

Дисертація Рябцева Р. С.

Відгук офіційного опонента Тамм Т. І.

Відгук офіційного опонента Шевченка Р. С.

Відео захисту Рябцева Р. С.:

Оголошення спеціалізованої вченої ради ДФ 64.567.001

ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України» повідомляє про утворення спеціалізованої вченої ради ДФ 64.567.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії (PhD), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина», спеціалізація 14.01.03 «Хірургія».      

       Наказ МОН від 18.08.2020 № 1064, Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до наказу МОН від 22.07.2020 № 947 


Повідомлення про надходження дисертації Пономарьової К.В.

Анотація Пономарьової К.В.

Повідомлення про захист Пономарьової К.В.

Висновок про наукову новизну

Дисертація Пономарьової К.В.

Відгук офіційного опонента Криворучка І.А.

Відгук офіційного опонента Олійника Г.А.

Відео захисту:


Повідомлення про надходження дисертації Кріцака В. В.

Повідомлення про захист Крицака В. В.

Анотація Кріцака В. В.

Висновок про наукову новизну Крицака В. В.

Дисертація Крицака В. В.

Відгук офіційного опонента Дужого І. Д.

Відгук офіційного опонента Шевченко Р. С.

Відео захисту Крицака В. В.: