Нормативно-правова база

ЗАКОН УКРАЇНИ

Основи законодавства України про охорону здоров'я

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19)

 

НОВІ НАКАЗИ:

 


       Наказ МОН від 18.08.2020 № 1064 Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до наказу МОН від 22.07.2020 № 947

       Наказ МОЗ України від 21.07.2020 № 1653 “Про внесення змін до протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)»”

     Наказ МОЗ України від 10.04.2020 № 852 “Про внесення змін до протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)»”  

      Наказ МОЗ України від 2.04.2020 № 762 “Про затвердження протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)» 

       Наказ МОН України №1220 від 23.09.2019, Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 жовтня 2019 р. за N 1086/34057), діє з 22.10.2019.

 

       Наказ МОЗ України №446 від 22.02.2019, «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 березня 2019 р. за N 293/33264).

 

 

 

Діючі нормативні акти з питань хірургії:

Наказ МОЗ України від 19.12.1997 року № 359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 року за № 14/2454).
Наказ МОЗ від 02.04.2010 № 297 «Про затвердження стандартів та клінічних протоколів надання медичної допомоги зі спеціальності «Хірургія»
Наказ МОЗ України від 25.04.2012 N 311 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації паліативної медичної допомоги при хронічному больовому синдромі»
Наказ МОЗ України від 06.08.2013 № 693 «Про організацію клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2013 р. за № 1718/24250).
Наказ МОЗ України від 31.10.2013 № 943 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі».
Наказ МОЗ України від 15 січня 2014 року № 34 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги».
Наказ МОЗ України від 10.09.2014 № 638 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічному панкреатиті».
Наказ МОЗ України від 06 листопада 2014 № 826 v «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічних неінфекційних гепатитах».
Наказ МОЗ України від 30.06.2015 № 396 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при раку молочної залози».
Наказ МОЗ України від 27.07.2016 № 777 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при анаеробній клостридіальній інфекції (газовій гангрені)».