Професійне удосконалення лікарів

       Удосконалення - подальше підвищення кваліфікації лікарів із метою підтримки сучасного рівня підготовки.

 

       Тематичне удосконалення - підвищення кваліфікації за окремими розділами відповідної спеціальності. Проводиться в період між передатестаційними курсами.

 

       Клінічна ординатура - дворічна форма післядипломного підвищення кваліфікації лікарів.

 

       Передатестаційні курси складаються з передатестаційного циклу та відповідного тестового іспиту і мають проходити не пізніше як за рік, що передує атестації. Проводиться на факультетах або в інститутах післядипломної освіти лікарів.

 

       Атестація лікарів проводиться з метою підвищення відповідальності за ефективність і якість роботи, більш раціональної розстановки кадрів, з урахуванням їхньої професійної майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Лікарі мають проходити атестацію не рідше одного разу на 5 років.

 

Основні завдання атестації:

♦ визначення рівня професійної підготовки лікарів;

♦ оцінка трудової діяльності лікарів;

♦ оцінка можливості подальшого використання спеціалістів;

♦ підвищення кваліфікації лікарів. Розрізняють такі види атестації лікарів:

♦ атестація на визначення знань і практичних навичок із присвоєнням або підтвердженням звання "лікар-спеціаліст";

♦ атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії;

♦ атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії.

 

Порядок атестації лікарів регламентується наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 грудня 1997 року N 359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів".

 

У період між передатестаційними циклами (ПАЦ) лікарі повинні набрати необхідну кількість балів відповідно до Шкали значень різних видів діяльності лікарів згідно наказу МОЗ № 73 від 18.05.94 із змінами (№ 484), який регламентує проведення іспитів на передатестаційних циклах.