Патологоанатомічне відділення

Очолює відділення к.мед.н., доцент Омельченко Володимир Федорович

Тел.: +38 (057) 349-42-80, +38 (057) 349-41-49

       

       У відділенні виконуються діагностичні патоморфологічні дослідження операційного матеріалу та діагностичних біопсій, в тому числі інтраопераційних, для всіх підрозділів інституту з урахуванням потреб діагностично-лікувального процесу.
       

       При здійсненні автопсій проводиться аналіз секційного матеріалу з трактовкою кожного випадку в цілому, оцінки діагностики основного захворювання, ускладнень, які стали безпосередньою причиною смерті, найважливіших супутніх захворювань, розглядаються причини діагностичних помилок, показання до виконаних оперативних втручань, визначаються міри для усунення організаційних недоліків в клінічній та патологоанатомічній роботі. Досліджується статистика та проводиться аналіз летальності, які в подальшому розглядають на засіданнях лікувально-контрольної ради та клініко-патологоанатомічних конференціях.
       Відділення надає методичну допомогу і консультації органам та установам охорони здоров'я з питань патоморфологічної діагностики. На базі відділення проводяться практичні заняття по патологічній анатомії зі студентами медичного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

       

       У відділенні створена лабораторія для проведення наукових досліджень з питань патоморфології та експериментальної хірургії. З 1966 р. по 2003 р. лабораторію очолювала д.мед.н. Гончарова Лариса Сергіївна. В 2003 р. лабораторію очолювалала к.мед.н.

Миловидова Г. Е.

       В лабораторії проводяться гістологічні, гістохімічні, цитологічні дослідження біопсійного, операційного та аутопсійного матеріалів. Проводять морфологічні дослідження при панкреатитах, тімомах, вивчається морфологія вен при тромбозі глибоких вен тазу і нижніх кінцівок, варикозній хворобі, гострому тромбозі, досліджується ангіоархітектоніка легень і морфофункціональні особливості правого шлуночка серця при тромбоемболії легеневої артерії. У відповідності з принципом поєднання структури й функції вивчається морфологія, структурні основи патологічних процесів і хвороб, механізми танатогенезу.

       

       До складу лабораторії патоморфології і експериментальної хірургії входить лабораторія електронної мікроскопії. Лабораторію очолює к.б.н., с.н.с. Невзоров В‘ячеслав Павлович. Лабораторія була заснована у 1967 р. У лабораторії вивчаються особливості ультраструктурних змін органів та тканин, що беруться субопераційно, у хворих з різною хірургічною патологією. Проводяться дослідження субмікроскопічних основ розвитку поліорганної недостатності на експериментальних моделях геморагічного шоку, перитоніту, панкреонекрозу та ін.

Спеціалісти підрозділу

       Співробітники відділення розробляють і використовують стереометричні методи аналізу електронно-мікроскопічних зображень з метою створення математичних моделей патогенезу різних захворювань, проводять дослідження з оцінки ефективності хірургічного та медикаментозного лікування хворих. Електронно-мікроскопічні методи використовують для уточнення гістологічної діагностики.

       За час існування лабораторії співробітниками підрозділу був створений банк експериментального і клінічного матеріалу по різним видам хірургічної патології, який використовується для виконання НДР Інституту.Омельченко Володимир Федорович
Завідуючий відділенням


Кісь Андрій Володимирович
Лікар судово-медичний експерт


Козіна Діана Юріївна
Лікар-патологоанатом


Проценко Олена Сергіївна
Лікар-патологоанатом


Ремньова Наталія Олексіївна
Лікар-патологоанатом