Лабораторія кліничної патофізіології і клінично-лабораторних досліджень

       Лабораторію засновано як клініко – діагностичний відділ у 1961 р. З 1972 по 1989 рр. відділ очолював д.мед.н. Губський Всеволод Іванович. Саме в цей період відділ поглиблено працював над науковими розробками порушеннь водно – сольового обміну у хірургічних хворих при невідкладних станах та операційній травмі. У 2003 р. перетворена у лабораторію клінічних лабораторних дослідженнь, де проводяться дослідження порушеннь мікроелементарного гомеостазу, фосфорно – кальцієвого обміну, кальцієво – магнівого обміну, ферокінетики, стану купремії; змісту гострофазових і транспорних протеїнів; ступені внутрішнього сосудистого гемолізу крові; стану сімпатоадреналіновой системи в здійсненні адаптаційно – трофічних реакцій організму у хворих з гострими шлунково – кишковими кровотечами виразкового генезу з підвищеним операційним ризиком.


foto1       На цей час це клініко – діагностична лабораторія, куди входять такі відділи:
- Клінічних дослідженнь;
- Біохімічних дослідженнь;
- Бактеріологічних дослідженнь;
- Серологічних дослідженнь;
- Відділ екстренної діагностики.


       Ці відділи забеспечують цілодобове обстеження пацієнтів усіх невідкладних станів у хірургічних хворих. Лабораторія обладнана сучасною апаратурою, яка дозволяє виконувати у полному обсязі біохімічні дослідження на автоматичному аналізаторі XL–200.

Спеціалісти підрозділу

       Фахівці підрозділу мають багаторічний досвід лабораторної роботи. Професіоналізм, пріемственность поколінь і злагоджений колектив дозволяють швидко, якісно, точно і своєчасно виконувати всі види лаборатоних досліджень.