Харківська хірургічна школа

 

ISSN 2308-7005

DOI-prefix: 10-37699

     

Всеукраїнський медичний науково-практичний журнал «Харківська хірургічна школа» був заснований у 2000 р. (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, серія КВ № 20168-9968P від 20.08.2013р.).   Журнал внесено до переліку фахових видань у галузі медичних наук (Наказ МОН України № 1413 від 24.10.2017 р.). Журнал індексується у міжнародній наукометричній базі «Google Scholar».

 

Головний редактор журналу Заслужений діяч науки і техніки України, директор ДУ "ІЗНХ ім. В.Т. Зайцева НАМНУ", завідувач кафедри хірургії №1 ХНМУ, доктор медичних наук, професор Бойко Валерій Володимирович.

Заступники головного редактора журналу доктор медичних наук, професор Тарабан І.А. та доктор медичних наук, професор І.А.Криворучко. 

Програмні цілі: широке висвітлення наукових досягнень в галузі клінічної та експериментальної медицини, пов'язані з хірургічною тематикою в різних областях медицини

Сфера дослідження: хірургічна наука

Проблематика: проблеми загальної хірургії, онкології, анестезіології, реаніматології та інтенсивної терапії, флебології, урології, експериментальних досліджень, хірургічної допомоги при вогнепальних пораненнях, хірургічної реабілітації, огляди літератури, складні клінічні випадки, ювілеї, історія хірургії.

Періодичність видання – 6 номерів на рік.

Тираж становить 100 примірників.

Адреса редакції: ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т.Зайцева НАМН України», в’їзд Балакірєва,1, м. Харків, 61018, Україна.

Тел.: +38 (057) 715-33-48; 349-41-99; 715-33-45


       Поточні номери:

Журнал "Харківська хірургічна школа" №1 - 2021 р.
Журнал "Харківська хірургічна школа" №2 - 2021 р.

Журнал "Харківська хірургічна школа" №3 - 2021 р.
Журнал "Харківська хірургічна школа" №4 - 2021 р.


       Повнотекстовий доступ до архиву наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу

https://surgical-school.com.ua/ у рубриці Архіви.