Інтернатура

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНТЕРНАТУРУ

 

Яка мета навчання в інтернатурі?

       

       Інтернатура є обов'язковою формою післядипломної підготовки випускників всіх факультетів медичних і фармацевтичних вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря (провізора) – спеціаліста певного фаху.

       Основною метою інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, їх професійної готовності до самостійної лікарської (провізорської) діяльності.

 

Якою є форма навчання в інтернатурі?

       

       Інтернатура з 1992 року проводиться в очно-заочній формі:

- заочна частина – стажування в базових установах і закладах охорони здоров’я (Бази стажування);

- очна частина – навчання на кафедрах медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів освіти III-IV рівня акредитації, медичних факультетів університетів і закладів медичної (фармацевтичної) післядипломної освіти.

 

Як розуміти термін «база стажування»?

       

       Бази стажування лікарів (провізорів)-інтернів – це базові установи та заклади охорони здоров'я, які використовуються з метою первинної спеціалізації випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти. Це можуть бути обласні, міські і центральні районні лікарні, міські та обласні дитячі лікарні, пологові будинки, диспансери, лікарні, підпорядковані іншим відомствам, клініки науково-дослідних інститутів, діагностичні центри, бюро судово-медичної експертизи, установи і заклади санітарно-епідеміологічної служби, аптечні заклади тощо, що мають у своєму складі структурні підрозділи, підготовка в яких передбачена навчальним планом та програмою інтернатури з відповідної спеціальності.

       Базу стажування для лікарів-інтернів, які навчаються на бюджетній основі, визначає обласне управління охорони здоров’я, в яке лікар-інтерн був направлений за розподілом.

       Базу стажування для лікарів-інтернів, які навчаються на контрактній основі, визначає сам лікар-інтерн при умові одержання згоди на стажування від головного лікаря обраної лікарем-інтерном бази стажування.

       Під час укладання угоди на контрактних умовах навчання в заочній частині інтернатури з базою стажування лікар (провізор)-інтерн має переконатися, що база має паспорт бази стажування для інтернів (у відділі кадрів). Якщо паспорт бази стажування для інтернів відсутній лікар (провізор)-інтерн не має права навчатися у даному ЛПЗ.