Аспірантура

       Постанова Кабінету міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)".

 

       Підготовка в аспірантурі ДУ “Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України” здійснюється за рахунок:

- коштів Державного бюджету (якщо третій ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету);

- коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) - понад державне замовлення.

       Форми і сроки підготовки в аспірантурі: очна (вечірня) форма - 4 роки.

       До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту і кваліфікацію магістра або спеціаліста.