Презентації з конференції «Актуальні питання невідкладної хірургії», 28-29.04.2021 р.

ПІДХОДИ ДО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПРОТЯЖНИХ ПІСЛЯОПІКОВИХ РУБЦЕВИХ СТРИКТУР СТРАВОХОДУ: ОСОБИСТИЙ ДОСВІД

Бойко В.В., Савві С.О., Королевська А.Ю., Жидецький В.В., Битяк С.Ю., м. Харків

https://drive.google.com/file/d/1xiNTF5juObhicYN9QEsSsAxmNIGWG9fs/view?usp=sharing


СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДІАГНОСТИКИ Й ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ТА ВИБУХОВОЇ ТРАВМИ СЕРЦЯ І ПЕРІКАРДУ

Бойко В.В., Замятін П.М., Замятін Д.П., м. Харків

https://drive.google.com/file/d/1kwmOrASrE7amaHaa0Ft-ZgYJPouOg66q/view?usp=sharing


ХІРУРГІЧНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНЬ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Смачило Р.М., Малоштан О.В., м. Харків

https://drive.google.com/file/d/1glhhii7FTQkPXmORFDbZJxffGBh1X91h/view?usp=sharing


СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНИХ РАН М`ЯКИХ ТКАНИН

Негодуйко В.В., Замятін П.М., Михайлусов Р.М., Береснєв С.О., Провар Л.В., м. Харків

https://drive.google.com/file/d/1dbrEZe3qju-nUSm24y5_6jqbYmvoDrTE/view?usp=sharing


ПРОФІЛАКТИКА ВЕНОЗНОГО ТРОМБОЕМБОЛІЗМУ У ХІРУРГІЧНИХ ХВОРИХ

Прасол В.О., м. Харків

https://drive.google.com/file/d/1QHimMnLbn18N3x0iOXq8N72D2XBopzEF/view?usp=sharing


ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕДОВОЇ ХІРУРГІЧНОЇ ГРУПИ ВІЙСЬКОВОГО МОБІЛЬНОГО ГОСПІТАЛЮ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

Хорошун Е.М., м. Харків

https://drive.google.com/file/d/1bXtAeRFUF7_nAGpFWKyt8cYWvUzAGdU2/view?usp=sharing


ЛІКУВАННЯ РАН, ЯКІ ТРИВАЛО НЕ ЗАГОЮЮТЬСЯ, ЗА ДОПОМОГОЮ VAC-ТЕРАПІЇ

Криворучко І.А., Іванова Ю.В., Гольцев К.А., м. Харків

https://drive.google.com/file/d/1APso0gHzll38_io8VK7iMTp2lD8kijBu/view?usp=sharing


ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПИЩЕВОДА

Велигоцкий Н.Н., Горбулич А.В., Негодуйко В.В., Тесленко И.В., Першин В.А., Урсол Г.Н., м. Харків

https://drive.google.com/file/d/10nyJBfxo-VtwgkC4XkXx0JVuNGYHsn9k/view?usp=sharing


ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ХІРУРГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОРАНЕНИМ НА ІІІ РІВНІ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Шипілов С.А., м. Харків

https://drive.google.com/file/d/1peRo39YtCT5Naq_cKDO-FuzHopAOHe8E/view?usp=sharing


ЗМІНА ПАРАДІГМ ХІРУРГІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ВОГНЕПАЛЬНИХ ДЕФЕКТІВ М’ЯКИХ ТКАНИН

Хоменко І.П., Шаповалов В.Ю., Майданюк В.П., Тертишний С.В., м. Харків

https://drive.google.com/file/d/1glhhii7FTQkPXmORFDbZJxffGBh1X91h/view?usp=sharing


КЛЕТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ РАН У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Иванова Ю.В., Граматюк С.Н., Прасол В.А., Криворучко И.А., Мясоедов К.В., Гольцев К.В., м. Харків

https://drive.google.com/file/d/1rqpSSqdga9TYpFB6qfuMe98GF9Zrojeq/view?usp=sharing


ОПТИМІЗАЦІЯ ДИАГНОСТИЧНОЇ ТА ХІРУРГІЧНОЇ ТАКТИКИ У ПОСТРАЖДАЛИХ ІЗ ПОШКОДЖЕННЯМИ СЕРЦЯ,ЩО СУПРОВОДЖУЮТЬСЯ ЙОГО КОНТУЗІЄЮ (СТЕНДОВА ДОПОВІДЬ)
Замятін Д.П., м. Харків

https://drive.google.com/file/d/1_P5SE5oRNeGPcqxJ7-HJolPfFCAk9-7e/view?usp=sharing

Презентації з онлайн засідань Асоціації хірургів Харківської області

Презентації з он-лайн конференції «Актуальні питання невідкладної хірургії»

До спільного 90-річного ювілея ДУ «ІЗНХ ім. В.Т. Зайцева НАМН України»

та професора В.Т. Зайцева: історія та сучасність (1930-2020)

Бойко В.В., Замятін П.М., Тарабан І.А., Береснєв С.О., Провар Л.В.

https://drive.google.com/file/d/1Zvkr8bq7iChgv5KhP-AIMUIZyClo4jDQ/view?usp=sharing

 

Фільм, присвячений до 90-річного ювілею

ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії

ім. В.Т. Зайцева НАМН України»


 


 

Арозивні кровотечі при панкреонекрозі

Міщенко В.В., Пустовойт П.І., Вододюк Р.Ю., Величко В.В., Горячий В.В., м. Одеса

https://drive.google.com/file/d/1HvwEZLF2KOt3jW3amaTPPL5FjYNS98Fv/view?usp=sharing


 

Вибір способа оперативного лікування параколостомічної грижі у хворих із ожирінням

Воровський О.О., Шапринський В.О., Шапринський Є.В., Садик І.М., м. Вінниця

https://drive.google.com/file/d/1PZrJ_lRXWN6nibsRscMv8jf6x113UtJk/view?usp=sharing


 

Еволюція поглядів на розробку та впровадження сучасного хірургічного магнітного інструментарію на прикладі вогнепальних проникаючих поранень грудей

Бунін Ю.В., Замятін П.М., Михайлусов Р.М., Негодуйко В.В., Береснєв С.О., Провар Л.В., м.Харків

https://drive.google.com/file/d/1hYXmjIE2Yo69SjLHmLUi8p84jRN6YDS4/view?usp=sharing


 

Аналіз надання допомоги хворим з гострим низхідним медіастинітом
Бєлов А, В., Землянський Є.І., Кучинський А.І., Урсол Г.М., м Дніпро

https://drive.google.com/file/d/1pLDAoxFBPeKtMj2u9FPdu2y3GeJ3pg9Y/view?usp=sharing


 

Ускладнення транспапіллярних ендоскопічних втручань

Тамм Т.І., Крамаренко К.А., Мамонтов І.М., Непомнящий В.В., Захарчук О.П., Зульфігаров І., м. Харків

https://drive.google.com/file/d/1a0rYGiRnB4-2dvhLi4iiCnDkl27bqkui/view?usp=sharing


 

Класифікація, діагностика та сучасні підходи хірургічної корекції синдрому Міріззі

Хворостов Е.Д., Дериколенко В.В., Бичков С.А., Цивенко А.І., Гриньов Р.Н ., м. Харків

https://drive.google.com/file/d/1MA5opZnzFMlagIeAzZDOVHG_iNsyRrDN/view?usp=sharing


 

Релапаротомія в лікуванні інтраабдомінальних ускладнень хірургічних операцій на органах черевної порожнини

Сипливий В.О, Криворучко І.А.., Євтушенко О.В., Менкус Б.В., Євтушенко Д.В.

https://drive.google.com/file/d/13qXuIB4v4PxGKMhJ9ViSOqN70Ek-od0U/view?usp=sharing


 

Стан моторно-евакуаторної функції травного каналу у хворих після хірургічного лікування  гострої непрохідності тонкої кишки і її вплив на перебіг захворювання

Дзюбановський І.Я., Бенедикт В.В., Продан А.М., м. Тернопіль

https://drive.google.com/file/d/19IMNyciOA_x-fBoPdyGLf7EjT8Zvx2av/view?usp=sharing


 

Обґрунтування ефективності застосування ректальних супозиторіїв «Далмаксін» (тіотриазолін) при комплексному лікуванні гострого парапроктиту

Вільцанюк О.А., Мазур М.В., м. Вінниця

https://drive.google.com/file/d/19jO-5q8wYKhi67pZ9099auvn2hZuS4Eb/view?usp=sharing

 


 

Клінічне використання Декасану при виконанні операцій на органах черевної порожнини

Бойко В.В., Замятін П.М., Савві С.А., Замятін Д.П., м. Харків

https://drive.google.com/file/d/11cqsAKYJGI5pTcUSLbaCZPpSxRbU5Uan/view?usp=sharing


 

Реалізація концепції «fast-track surgery» при лікування хворих на гострий панкреатит за тактикою «step-up approach»

Криворучко І.А., Пархоменко К.Ю., Дроздова А. Г., Супліченко М.В., м. Харків

https://drive.google.com/file/d/1qi__wXa4yY39fQ_J7vnlmyNy7UDDi8g-/view?usp=sharing


 

Патоморфологічні зміни внутрішньопечінкових жовчних проток та холедоха у хворих на гострий та хронічний холангіт

Малоштан А.В., Неклюдов А.О., Смачило Р.М., Тищенко О.М., Кльосова М.О., Волченко О.В., м. Харків

https://drive.google.com/file/d/1LAbid5VWt4gyy21Db06b635Salofx6EF/view?usp=sharing


 

Діагностика сполучених пошкоджень черевної порожнини при травмі підшлункової залози

Гончарова Н.М., Тесленко С.М., м. Харків

https://drive.google.com/file/d/1OITK6F9FfDw3202KD4jQQ1pyhPxmCPGi/view?usp=sharing


 

Формування товстокишкового анастомозу з метою забезпечення високого рівня механічної міцності та герметичності

Русин В.І., Чобей С.М., Дутко О.О.,м. Ужгород

https://drive.google.com/file/d/1V5_9kAuKXx2bud81pS0v1MYDnEy_VFGQ/view?usp=sharing


 

Структура та методи лікування кровотеч з верхніх відділів шлунково-кишкового тракту

Лопатенко Д.Е., Александров М.А., Колеснікова В.П., м.Харків

https://drive.google.com/file/d/1eJf1gls9pSsc0z9i5cwC02YZjRmzJ7rD/view?usp=sharing 


 

Особливості клініки і діагностики гострого апендициту у хворих похилого віку

Лєсний В.В., Лєсна А.С., м.Харків

https://drive.google.com/file/d/17oh5-87-sSzvSHLKVud6wI1iF_pjMx1w/view?usp=sharing


 

Модифіковані методи хірургічного лікування нориць прямої кишки

Криворучко І.А., Сорокіна І.В., Пархоменко К.Ю., Фірсик Т.М., Божко О.П., м.Харків

https://drive.google.com/file/d/1YX3TPu_M53zZZz6sw_RIvIy29z8k7xEN/view?usp=sharing


 

Оптимізація діагностики та лікування деструктивних форм гострого панкреатиту

Бойко В.В., Лихман В.М., Ткач С.В., Шевченко О.М., Меркулов А.О., Османов Р.Р., Волченко І.В, Мирошниченко Д.О., м.Харків

https://drive.google.com/file/d/1LraY_qmArLg0nSowzD-jyjXeP6s9VR_Q/view?usp=sharing


 

Ускладнення лапароскопічних пластик вентральних гриж

Сивожелізов А.В., Сикал М.О., Чугай В.В., Тонкоглас О.А., м. Харків

https://drive.google.com/file/d/1qulo9tEblTS-CJsDVUlr50Ru0LHCay_r/view?usp=sharing


 

Застосування цитологічних досліджень для визначення готовності опікових ран до аутодермопластики

Кравцов О.В., Шаповал О.В., Козін Ю.І., Ісаєв Ю.І., Цогоєв А.А., Курбанов Т.А., Береснєв С.О., Гопко А.О., м. Харків

https://drive.google.com/file/d/1ijShWi-cdYvHAdOHaGDPBg-1tRTC2R3S/view?usp=sharing


 

Хірургічне лікування некротизуючої інфекції м’яких тканин шиї

Свірепо П.В., м. Харків

https://drive.google.com/file/d/1q98OWWpqMBOb_3bveEBml98RgCUXsCaN/view?usp=sharing


 

Прогноз результату хірургічного лікування хворих на аневризми аорти за зміною концентрації фактора росту ендотелію судин (VEGF) і вмісту імунологічних маркерів

Клімова О.М, Бучнєва О.В., Мережко О.С., Калашникова Ю.В., м. Харків

https://drive.google.com/file/d/1J331179ePdm9XhdBVZryP7UTJNT_5oqm/view?usp=sharing


 

Місце ендоваскулярних операцій у лікуванні хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок

Гощинський В.Б., Луговий О.Б., Луговий С.О., Герасимець Ю.М., м.Тернопіль

https://drive.google.com/file/d/17KuqSFwN9alG1E04kx-VMYvt_5PmN6cn/view?usp=sharing


 

Використання біомаркерів для диференціальної діагностики і персоніфікованого лікування синдрому гепатоспленомегалии

Климова Е.М., Гречаніна О.Я., Сушков С.В., Кордон Т.І., Дроздова Л.А., Смачило Р.М., Лазірскій В.А., Биченко Е.А., Ткачук А .Ю., Громова О.А., м.Харків

https://drive.google.com/file/d/1QzLWooSeIMStyhkJAb8NjIXwdjXZNSe7/view?usp=sharing


 

Предиктори геморагічних і тромботичних ускладнень синдрому гепатоспленомегалії

Климова Е.М., Калашникова Ю.В., Кордон Т.І., Лавинська Є.В., Агаркова О.М., Османов Р.Р., Рябінская О.В., м. Харків

https://drive.google.com/file/d/1FXRdaLpnE16p-jc3ctT9ROX3X_6wsu3s/view?usp=sharing


 

Сучасні технології діагностики та видалення сторонніх тіл м’яких тканин вогнепального походження

Бойко В.В., Замятін П.М., Негодуйко В.В., Михайлусов Р.Н., Береснєв С.О., Провар Л.В., м. Харків

https://drive.google.com/file/d/11F3yYR6n6xswrIr0uQO_euhgswmVqlJH/view?usp=sharing


 

Компартмент синдром кінцівок та черевної порожнини

Подпрятов С.Є., Корчак В.П., Бєлоусов І.О., Подпрятов С.С., Сацюк І.В., Слободянюк І.М., м.Київ

https://drive.google.com/file/d/1MTHyfHT64Yaqf6twAd9JZ9AWhjAsyfOe/view?usp=sharing


 

Первинне електрозварне висічення латерально поширеної абсцедуючої пілонідальної кисти

Подпрятов С. С., Маринський Г. С., Ткаченко В. А., Бєлоусов І. О., Іваха В.В., м.Київ

https://drive.google.com/file/d/1PPe9Gm8k-y4R5KDfVBEUPBT--QknNrGt/view?usp=sharing

МОНОГРАФІЇ:

 

П'єзобіосинтез: передумови, гіпотези, факти: монографія - У 4-х томах

Пьезобиосинтез: предпосылки, гипотезы, факты : моногр. – В 4-х т. –Том. 1 / В. В. Бойко, Б. Б. Бандурян, Е. А. Булат и др. ; под общ. ред. В. В. Бойко, Е. И. Сокола, П. Н. Замятина. – Харьков : Изд-во «Підручник НТУ “ХПІ”», 2016. – 696 с.

 

Пьезобиосинтез: предпосылки, гипотезы, факты : моногр. – В 4-х т. –Том. 2 / В. В. Бойко, Б. Б. Бандурян, Е. А. Булат и др. ; под общ. ред. В. В. Бойко, Е. И. Сокола, П. Н. Замятина. – Харьков : Изд-во «Підручник НТУ “ХПІ”», 2016. – 700 с.

 

Пьезобиосинтез: предпосылки, гипотезы, факты : моногр. – В 4-х т. – Том. 3 / В. В. Бойко, Б. Б. Бандурян, Е. А. Булат и др. ; под общ. ред. В. В. Бойко, Е. И. Сокола, П. Н. Замятина. – Харьков : Изд-во «Підручник НТУ “ХПІ”», 2017. – 524 с.

 

Пьезобиосинтез: предпосылки, гипотезы, факты : моногр. – В 4-х т. – Том. 4 / В. В. Бойко, Б. Б. Бандурян, Е. А. Булат и др. ; под общ. ред. В. В. Бойко, Е. И. Сокола, П. Н. Замятина. – Харьков : Изд-во «Підручник НТУ “ХПІ”», 2017. – 656 с.

 

У роботі розглянуто теоретичні і практичні питання п’єзосинтетичного ефекту в біологічних тканинах (п’єзобіосинтез). Наведено аналітичні матеріали, результати проведених теоретичних і практичних досліджень, надано практичні рекомендації для подальшого наукового пошуку та оптимізації прикладних рішень. Призначається для спеціалістів та широкого кола читачів.

 

У засобах масової медичної інформації були надруковані інтерв`ю й статті про основні аспекти відкриття ПЬЕЗОСИНТЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЯХ (ПЬЕЗОБИОСИНТЕЗ).

 

У міжвідомчому медичному журналі «Наука і практика» №1 (2013) вийшла стаття професора В.В. Бойка «Некоторые аспекты гипербиотических процессов в биологических тканях», де було надано основні положення щодо відкриття ПЬЕЗОСИНТЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЯХ (ПЬЕЗОБИОСИНТЕЗ).

 

Презентація на тему: "П'ЕЗОСІНТЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ В БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИНАХ (ПЬЕЗОБІОСІНТЕЗ)."

Евісцерації малого таза (хірургічні аспекти).

В. В. Бойко, І. В. Криворотько, Д. О. Євтушенко, О. Д. Бітчук. Евісцерації малого таза (хірургічні аспекти). – Харків: Промінь, 2018. – 124 с.


       У монографії узагальнюються дані про причини й перебіг розвитку тазових пухлин та про їхні ускладнення. Розповідається про сучасні діагностичні й лікувальні заходи залежно від локалізації та розмірів новоутворень. Висвітлюються загальні питання хірургічної тактики, ураховуючи розповсюдженість пухлинного процесу, стадії захворювання, наявність ускладнень і стан хворого. Поряд із детальною характеристикою новоутворень малого таза, які викликають множинні ураження органів та локалізованих анатомічних структур, авторами подається власний досвід застосування комбінованих і розширених оперативних утручань.

       Проблема розглядається з позиції агресивного видалення пухлин у комплексі з комбінованим хірургічним і хіміотерапевтичним лікуванням пацієнтів. Оцінюються варіанти реконструктивно-відновних операцій, які запобігають можливим ускладненням та покращують функціональні результати хірургічного лікування.   

       Безпосередні й віддалені результати використання значних за об’ємом евісцерацій малого таза з використанням оптимальних хірургічних реконструкцій засвідчують їхню перевагу над традиційними паліативними оперативними утручаннями.   

       Пропонуються рекомендації хірургам, котрі спеціалізуються на хірургії малого таза, пропонуються різні техніки оперативних утручань, вирішення тактичних питань та ведення післяопераційного періоду.

       Монографія розрахована на хірургів, онкологів, гастроентерологів, курсантів і студентів старших курсів вищих медичних закладів.
У книзі атлас складає 120 рис., 11 табл., бібліографія – 147 джерел.

Артефіціальний шлунок: Пластика шлунку ілеоцекальним сегментом кишківника.

В. В. Бойко, С. О. Савві, В. О. Лазирський, В. М. Лихман. – Артефіціальний шлунок: Пластика шлунку ілеоцекальним сегментом кишківника. – Харків: Промінь, 2014. – 124 с. (Частина І. Топографічна анатомія, вибір обсягу та результати хірургічного лікування - 76 с.)


В. В. Бойко, С. О. Савві, В. О. Лазирський, В. М. Лихман. – Артефіціальний шлунок: Пластика шлунку ілеоцекальним сегментом кишківника. – Харків: Промінь, 2014. – 124 с. (Частина ІІ. Техніка оперативних втручань (атлас рисунків) - 48 с.)

 

       У монографії узагальнено досвід застосування ілеоцекального сегменту кишківника для створення артефіціального шлунку після гастректомії, виконаної з приводу раку шлунка. Обговорено принципову можливість виконання цієї операції при злоякісних новоутвореннях шлунку з інвазією в поперечно-обвідну кишку. Обговорено загальні питання виконання гастректомії і лімфодисекції при раку шлунка. Підкреслено необхідність індивідуалізованого вибору обсягу операції при конкретній клінічній ситуації. Описано техніку різних хірургічних утручань з урахуванням місцевого поширення пухлини на прилеглі органи і тканини. Дано рекомендації з післяопераційного ведення таких хворих.
       Безпосередні і віддалені результати застосування ілеоцекальної пластики як відновлювального етапу після гастректомії свідчать про те, що ця операція супроводжується меншою кількістю післяопераційних ускладнень, більш сприятливими функціональними результатами у порівнянні з традиційними, що дозволяє рекомендувати її як операцію вибору.
       У монографії детально обговорюються показання до виконання ілеоцекальної гастропластики у якості відновлювального етапу операції після гастректомії. Розглянуто різні варіанти виконання комбінованих і розширених оперативних утручань при місцево розповсюдженому раку шлунка.

       Представлено рекомендації з ведення післяопераційного періоду, реабілітації оперованих пацієнтів із застосуванням ілеоцекального сегменту кишківника для створення артефіціального шлунку.

       Монографія розрахована на лікарів-хірургів і онкологів, гастроентерологів.
       У книзі атлас складає 53 рис., 5 табл., бібліографія - 110 назв.

Хірургія серцевих ушкоджень (особливості сучасної доктрини).

В. В. Бойко, П. М. Замятін, І. В. Полівенок, О. В. Бучнєва. – Хірургія серцевих ушкоджень (особливості сучасної доктрини). – Харків: Промінь, 2014. – 156 с.


       У монографії узагальнено досвід надання хірургічної допомоги хворим із ушкодженнями серця. Подаються основні положення анатомічних передумов різних поранень та залежність від них клініки, діагностики й лікування постраждалих. Викладається класифікація таких ушкоджень, зазначені алгоритми, які оптимізують діагностичні й лікувальні заходи. Осмислюється хірургічна доктрина медичної допомоги в хірургічних стаціонарах загального профілю, можливість поліпшеного лікування пацієнтів у спеціалізованих клініках.

       Особливу увагу приділено хірургічній тактиці, спрямованій на своєчасне й ефективне виявлення ушкоджень внутрішньосерцевих структур, відновлення цілісності життєво важливих судин і тканин, зокрема з використанням технології штучного кровообігу. Описано хірургічну техніку з погляду локалізації та обсягу пошкоджень, подані рекомендації з реанімаційної й анестезіологічної підтримки на всіх етапах лікування постраждалих із пораненнями серця. Наведено безпосередні результати хірургічного лікування постраждалих із травматичними пошкодженнями серця.
       Монографія розрахована на лікарів-хірургів, кардіохірургів та кардіологів.
       У книзі атлас складає 65 рис., 10 табл., бібліографія - 381 назва.


Хірургічне лікування раку підшлункової залози та периампулярної зони

В. В. Бойко, І. А. Криворучко, Є. В. Мушенко, Р. М. Смачило. – Хірургічне лікування раку підшлункової залози та периампулярної зони (стратегічні та тактичні питання). – Харків: Промінь, 2019. – 160 с.

 

       У монографії узагальнено відомості про злоякісні новоутворення панкреатодуоденальної зони, які потребують резекційних втручань на підшлунковій залозі. Розглянуті питання діагностики та лікування в залежності від локалізації пухлини та її місцевого розповсюдження.

       Детально розглянуті варіанти резекції підшлункової залози, технічні аспекти виконання оперативних втручань, способи обробки кукси підшлункової залози. Представлені тактичні підходи в залежності від стадії онкологічного процесу ґрунтуються як на загальновідомих даних, так і на запропонованих авторами методиках, дозволяють покращити результати хірургічного лікування. Представлено варіанти виконання окремих етапів хірургічного лікування, спрямованих на запобігання післяопераційних ускладнень. Безпосередні і віддаленні результати використання представленої в монографії тактики лікування засвідчують їх незаперечну перевагу над традиційними операціями.

       У монографії подаються рекомендації щодо техніки оперативних втручань, а також вирішення окремих тактичних питань хірургічного лікування, що може бути корисним для гепато-панкреатобіліарних хірургів.

Комбіновані операції на легенях і серці

В. В. Бойко, А. Г. Краснояружський, Ю. М.Скібо, І. В. Полівенок – Комбіновані операції на легенях і серці. – Харків: Промінь, 2016. — 160 с.

 

       У монографії узагальнено досвід лікування хворих із поєднанням захворювань легень і серця. Обговорено принципову можливість одночасного виконання таких операцій при онкологічній патології легень, набутих вадах та ішемічній хворобі серця.

       Визначено оптимальну хірургічну тактику з використанням міні-інвазивних «відкритих» та гібридних операцій. Індивідуалізовано хірургічні доступи та обсяг оперативних втручань залежно від конкретної ситуації з урахуванням оперативного ризику та локалізації патологічних осередків. Описано техніку поєднаних оперативних втручань з урахуванням стадії пухлинного ураження, задіяності лімфатичних колекторів і характеристик серцевих захворювань.

       Дано рекомендації щодо реанімаційно-анестезіологічних заходів та післяопераційного ведення таких хворих. Накопичений досвід, аналіз безпосередніх та віддалених результатів хірургічного лікування хворих з поєднанням патології серця та легень свідчать про доцільність запропонованої в інституті тактики та високу ефективність комбінованих операцій, спрямованих на повну корекцію виявлених порушень кардіореспіраторної системи.
       Монографія розрахована на лікарів-хірургів, онкологів, кардіологів.

Жовчні нориці (сучасна концепція лікування)

В. В. Бойко, Р. М. Смачило, О. В. Малоштан, О. М. Тищенко. – Жовчні нориці (сучасна концепція лікування). – Харків: Промінь, 2017. – с. 1-80


В. В. Бойко, Р. М. Смачило, О. В. Малоштан, О. М. Тищенко. – Жовчні нориці (сучасна концепція лікування). – Харків: Промінь, 2017. – с. 81-160

 

       У монографії узагальнюються відомості про причини, перебіг захворювання на жовчні нориці, наводяться сучасні класифікації хвороби, розповідається про діагностичні та лікувальні заходи залежно від етіології жовчних нориць, різновидів їх локалізації й тривалості існування.
       У загальних рисах осмислюються високоінформативні методи діагностики, хірургічної тактики з урахуванням кількісних показників жовчовитікання, патоморфологічних змін гепатобіліарної зони й загального стану хворого.

       Детально характеризуються жовчні нориці, подається власний досвід поліпшення тактики й використання хірургічних методів лікування в ургентних та планових клінічних ситуаціях, наголошується на методах оптимізації лікування, обговорюються строки оперативних втручань, упровадження міні-інвазивних технологій, реконструктивно-відновних операцій як уже розповсюджених у повсякденній хірургічній практиці, так і запропонованих авторами.

       Подаються варіанти реконструктивно-відновних операцій, які запобігають рецидивному жовчовитіканню, розвиткові холангіту й жовтяниці, покращують функціональні показники лікування. Безпосередні й віддалені результати використання оригінальних хірургічних реконструкцій засвідчують їхню незаперечну перевагу над традиційними операціями.
       Для хірургів, котрі спеціалізуються на хірургії гепатобіліарної системи, подаються рекомендації щодо вибору оптимальних термінів оперативної корекції, техніки оперативних втручань, вирішення тактичних питань та ведення післяопераційного періоду.
       Монографія розрахована на хірургів, гастроентерологів, курсантів та студентів старших курсів вищих медичних закладів.
У книзі атлас складає 111 рис., 20 табл., бібліографія – 326 джерел.

Кісти та абсцеси печінки (індивідуалізація лікування).

В. В. Бойко, О. В. Малоштан, А. О. Малоштан, Р. М. Смачило. Кісти та абсцеси печінки (індивідуалізація лікування). – Харків: Промінь, 2018. – 176 с.

 

       У монографії узагальнюється досвід лікування хворих на кісти й абсцеси печінки. Подана інформація про хірургію печінки в історичному аспекті, зокрема, при її рідинних утвореннях

різної етіології.

       Науково-практичні опрацювання колективу авторів щодо використання різноманітних технологій дисекції печінкової паренхіми дозволили встановити оптимальні способи роз’єднання тканин та виявити залежність проявів місцевої запальної відповіді від виду впливу, його травматичності та фізико-біологічних характеристик.

       Автори встановили, що індивідуальний вибір способів дисекції при тій чи іншій патології позитивно впливає на перебіг післяопераційного періоду, усуває ускладнення й позбавляє рецидивів захворювання.
       Описуються клініко-діагностичні особливості, хірургічні способи лікування та медикаментозна підтримка при непаразитарних кістозних захворюваннях печінки й внутрішньо-печінкових
жовчних проток, при паразитарних кістах печінки та її абсцесах.

       Наведені рекомендації щодо хірургічної тактики й методик оперативних втручань. Накопичений досвід, аналітичні

результати хірургічного лікування хворих на кісти та абсцеси печінки свідчать про доцільність запропонованої колективом авторів тактики та про ефективність запропонованих операцій.
       Монографія розрахована на лікарів-хірургів.

       У книзі атлас складає 17 рис., 17 табл., бібліографія – 225 джерел.

Резекція печінки (Науково-практичні аспекти).

В. В. Бойко, Р. М. Смачило, О. В. Малоштан, Т. В. Козлова. РЕЗЕКЦІЯ ПЕЧІНКИ (Науково-практичні аспекти). – Харків: Промінь, 2019. – 104 с.

 

       Монографія присвячена технологіям, які використовуються при виконанні резекцій печінки. Наводяться сучасні анатомічні відомості про будову печінки, історичні аспекти розвитку хірургічної гепатології, методи діагностики захворювань печінки. У цілому
окреслюються необхідні умови безпечного виконання операцій на печінці, які мають на меті мінімізацію крововтрати та збереження достатнього функціонального залишкового об’єму печінки. Детально характеризуються особливості анестезіологічного забезпечення операцій на печінці, з урахуванням як метаболізму препаратів печінкою, так і забезпечення низького показника центрального венозного тиску. Велика увага відводиться методикам розділення (дисекції) тканини печінки з аналізом переваг та недоліків кожної з них. Представлені варіанти
різних за обсягом резекцій печінки – від сегментарних до розширених ліво- чи правобічних гемігепатектомій. Окремо розглянуті оперативні втручання при травмах печінки та методи
васкулярної ексклюзії печінки. Для гепатобіліарних хірургів подаються рекомендації щодо техніки оперативних втручань, вирішення тактичних питань та ведення післяопераційного
періоду.
       У монографії використані матеріали науково-дослідних робіт Інституту та дисертаційних робіт Д. І. Скорого, М. Е. Писецької, М. С. Черняєва за їх згодою. Автори висловлюють безмежну
подяку за надані матеріали.
       Монографія розрахована на хірургів, гастроентерологів, курсантів та студентів старших курсів вищих медичних закладів.
У книзі: 56 рис., 6 табл., бібліографія – 210 джерел.

Стенозуючі захворювання стравоходу.

В. В. Бойко, С. О. Савві, В. О. Шапринський, Є. В. Шапринський. Стенозуючі захворювання стравоходу (Сучасна стратегія лікування). – Харків: Промінь, 2019.- 96 с.

 

       У монографії узагальнено досвід лікування різних за етіологією та клінічним перебігом хворих на стенозуючі захворювання стравоходу. Видання присвячено надзвичайно актуальній проблемі, адже пацієнти нерідко госпіталізуються до загальнохірургічних стаціонарів переважно в ургентному порядку, стан яких надзвичайно тяжкий, як в наслідок прогресування основного захворювання, так і в результаті декомпенсації адаптивних механізмів системи гомеостазу. Все це потребує адекватної реанімаційно - анестезіологічної підтримки, своєчасної діагностики причин стенозування та обрання адекватної стратегії та тактики хірургічного лікування.

       В роботі висвітлено можливості мініінвазивних оперативних втручань, які використовуються в клініці в якості самостійного лікування, так і в комплексі хірургічних реконструктивно - відновних операцій. Обсяги медичної допомоги індивідуалізовано до конкретної хірургічної ситуації. Наведено техніку оперативних втручань та рекомендації щодо передопераційної підготовки та післяопераційного ведення таких пацієнтів.

   Монографія розрахована на лікарів-хірургів, онкологів, реаніматологів, ендоскопістів, гастроентерологів.