МОНОГРАФІЇ

 

Евісцерації малого таза (хірургічні аспекти).

В. В. Бойко, І. В. Криворотько, Д. О. Євтушенко, О. Д. Бітчук. Евісцерації малого таза (хірургічні аспекти). – Харків: Промінь, 2018. – с. 124


       У монографії узагальнюються дані про причини й перебіг розвитку тазових пухлин та про їхні ускладнення. Розповідається про сучасні діагностичні й лікувальні заходи залежно від локалізації та розмірів новоутворень. Висвітлюються загальні питання хірургічної тактики, ураховуючи розповсюдженість пухлинного процесу, стадії захворювання, наявність ускладнень і стан хворого. Поряд із детальною характеристикою новоутворень малого таза, які викликають множинні ураження органів та локалізованих анатомічних структур, авторами подається власний досвід застосування комбінованих і розширених оперативних утручань.

       Проблема розглядається з позиції агресивного видалення пухлин у комплексі з комбінованим хірургічним і хіміотерапевтичним лікуванням пацієнтів. Оцінюються варіанти реконструктивно-відновних операцій, які запобігають можливим ускладненням та покращують функціональні результати хірургічного лікування.   

       Безпосередні й віддалені результати використання значних за об’ємом евісцерацій малого таза з використанням оптимальних хірургічних реконструкцій засвідчують їхню перевагу над традиційними паліативними оперативними утручаннями.   

       Пропонуються рекомендації хірургам, котрі спеціалізуються на хірургії малого таза, пропонуються різні техніки оперативних утручань, вирішення тактичних питань та ведення післяопераційного періоду.

       Монографія розрахована на хірургів, онкологів, гастроентерологів, курсантів і студентів старших курсів вищих медичних закладів.
У книзі атлас складає 120 рис., 11 табл., бібліографія – 147 джерел.

Артефіціальний шлунок: Пластика шлунку ілеоцекальним сегментом кишківника.

В. В. Бойко, С. О. Савві, В. О. Лазирський, В. М. Лихман. – Артефіціальний шлунок: Пластика шлунку ілеоцекальним сегментом кишківника. – Харків: «Промінь», 2014. – 124 с.

 

       У монографії узагальнено досвід застосування ілеоцекального сегменту кишківника для створення артефіціального шлунку після гастректомії, виконаної з приводу раку шлунка. Обговорено принципову можливість виконання цієї операції при злоякісних новоутвореннях шлунку з інвазією в поперечно-обвідну кишку. Обговорено загальні питання виконання гастректомії і лімфодисекції при раку шлунка. Підкреслено необхідність індивідуалізованого вибору обсягу операції при конкретній клінічній ситуації. Описано техніку різних хірургічних утручань з урахуванням місцевого поширення пухлини на прилеглі органи і тканини. Дано рекомендації з післяопераційного ведення таких хворих.
       Безпосередні і віддалені результати застосування ілеоцекальної пластики як відновлювального етапу після гастректомії свідчать про те, що ця операція супроводжується меншою кількістю післяопераційних ускладнень, більш сприятливими функціональними результатами у порівнянні з традиційними, що дозволяє рекомендувати її як операцію вибору.
       У монографії детально обговорюються показання до виконання ілеоцекальної гастропластики у якості відновлювального етапу операції після гастректомії. Розглянуто різні варіанти виконання комбінованих і розширених оперативних утручань при місцево розповсюдженому раку шлунка.

       Представлено рекомендації з ведення післяопераційного періоду, реабілітації оперованих пацієнтів із застосуванням ілеоцекального сегменту кишківника для створення артефіціального шлунку.

       Монографія розрахована на лікарів-хірургів і онкологів, гастроентерологів.
       У книзі атлас складає 53 рис., 5 табл., бібліографія - 110 назв.

Хірургія серцевих ушкоджень (особливості сучасної доктрини).


В. В. Бойко, П. М. Замятін, І. В. Полівенок, О. В. Бучнєва. – Хірургія серцевих ушкоджень (особливості сучасної доктрини). – Харків: «Промінь», 2014. – 156 с.


       У монографії узагальнено досвід надання хірургічної допомоги хворим із ушкодженнями серця. Подаються основні положення анатомічних передумов різних поранень та залежність від них клініки, діагностики й лікування постраждалих. Викладається класифікація таких ушкоджень, зазначені алгоритми, які оптимізують діагностичні й лікувальні заходи. Осмислюється хірургічна доктрина медичної допомоги в хірургічних стаціонарах загального профілю, можливість поліпшеного лікування пацієнтів у спеціалізованих клініках.

       Особливу увагу приділено хірургічній тактиці, спрямованій на своєчасне й ефективне виявлення ушкоджень внутрішньосерцевих структур, відновлення цілісності життєво важливих судин і тканин, зокрема з використанням технології штучного кровообігу. Описано хірургічну техніку з погляду локалізації та обсягу пошкоджень, подані рекомендації з реанімаційної й анестезіологічної підтримки на всіх етапах лікування постраждалих із пораненнями серця. Наведено безпосередні результати хірургічного лікування постраждалих із травматичними пошкодженнями серця.
       Монографія розрахована на лікарів-хірургів, кардіохірургів та кардіологів.
       У книзі атлас складає 65 рис., 10 табл., бібліографія - 381 назва.