Артефіціальний шлунок: Пластика шлунку ілеоцекальним сегментом кишківника.

В. В. Бойко, С. О. Савві, В. О. Лазирський, В. М. Лихман. – Артефіціальний шлунок: Пластика шлунку ілеоцекальним сегментом кишківника. – Харків: «Промінь», 2014. – 124 с.

 

       У монографії узагальнено досвід застосування ілеоцекального сегменту кишківника для створення артефіціального шлунку після гастректомії, виконаної з приводу раку шлунка. Обговорено принципову можливість виконання цієї операції при злоякісних новоутвореннях шлунку з інвазією в поперечно-обвідну кишку. Обговорено загальні питання виконання гастректомії і лімфодисекції при раку шлунка. Підкреслено необхідність індивідуалізованого вибору обсягу операції при конкретній клінічній ситуації. Описано техніку різних хірургічних утручань з урахуванням місцевого поширення пухлини на прилеглі органи і тканини. Дано рекомендації з післяопераційного ведення таких хворих.
       Безпосередні і віддалені результати застосування ілеоцекальної пластики як відновлювального етапу після гастректомії свідчать про те, що ця операція супроводжується меншою кількістю післяопераційних ускладнень, більш сприятливими функціональними результатами у порівнянні з традиційними, що дозволяє рекомендувати її як операцію вибору.
       У монографії детально обговорюються показання до виконання ілеоцекальної гастропластики у якості відновлювального етапу операції після гастректомії. Розглянуто різні варіанти виконання комбінованих і розширених оперативних утручань при місцево розповсюдженому раку шлунка.

       Представлено рекомендації з ведення післяопераційного періоду, реабілітації оперованих пацієнтів із застосуванням ілеоцекального сегменту кишківника для створення артефіціального шлунку.

       Монографія розрахована на лікарів-хірургів і онкологів, гастроентерологів.
       У книзі атлас складає 53 рис., 5 табл., бібліографія - 110 назв.

Хірургія серцевих ушкоджень (особливості сучасної доктрини).


В. В. Бойко, П. М. Замятін, І. В. Полівенок, О. В. Бучнєва. – Хірургія серцевих ушкоджень (особливості сучасної доктрини). – Харків: «Промінь», 2014. – 156 с.


       У монографії узагальнено досвід надання хірургічної допомоги хворим із ушкодженнями серця. Подаються основні положення анатомічних передумов різних поранень та залежність від них клініки, діагностики й лікування постраждалих. Викладається класифікація таких ушкоджень, зазначені алгоритми, які оптимізують діагностичні й лікувальні заходи. Осмислюється хірургічна доктрина медичної допомоги в хірургічних стаціонарах загального профілю, можливість поліпшеного лікування пацієнтів у спеціалізованих клініках.

       Особливу увагу приділено хірургічній тактиці, спрямованій на своєчасне й ефективне виявлення ушкоджень внутрішньосерцевих структур, відновлення цілісності життєво важливих судин і тканин, зокрема з використанням технології штучного кровообігу. Описано хірургічну техніку з погляду локалізації та обсягу пошкоджень, подані рекомендації з реанімаційної й анестезіологічної підтримки на всіх етапах лікування постраждалих із пораненнями серця. Наведено безпосередні результати хірургічного лікування постраждалих із травматичними пошкодженнями серця.
       Монографія розрахована на лікарів-хірургів, кардіохірургів та кардіологів.
       У книзі атлас складає 65 рис., 10 табл., бібліографія - 381 назва.