МОНОГРАФІЇ:

 

Евісцерації малого таза (хірургічні аспекти).

В. В. Бойко, І. В. Криворотько, Д. О. Євтушенко, О. Д. Бітчук. Евісцерації малого таза (хірургічні аспекти). – Харків: Промінь, 2018. – с. 124


       У монографії узагальнюються дані про причини й перебіг розвитку тазових пухлин та про їхні ускладнення. Розповідається про сучасні діагностичні й лікувальні заходи залежно від локалізації та розмірів новоутворень. Висвітлюються загальні питання хірургічної тактики, ураховуючи розповсюдженість пухлинного процесу, стадії захворювання, наявність ускладнень і стан хворого. Поряд із детальною характеристикою новоутворень малого таза, які викликають множинні ураження органів та локалізованих анатомічних структур, авторами подається власний досвід застосування комбінованих і розширених оперативних утручань.

       Проблема розглядається з позиції агресивного видалення пухлин у комплексі з комбінованим хірургічним і хіміотерапевтичним лікуванням пацієнтів. Оцінюються варіанти реконструктивно-відновних операцій, які запобігають можливим ускладненням та покращують функціональні результати хірургічного лікування.   

       Безпосередні й віддалені результати використання значних за об’ємом евісцерацій малого таза з використанням оптимальних хірургічних реконструкцій засвідчують їхню перевагу над традиційними паліативними оперативними утручаннями.   

       Пропонуються рекомендації хірургам, котрі спеціалізуються на хірургії малого таза, пропонуються різні техніки оперативних утручань, вирішення тактичних питань та ведення післяопераційного періоду.

       Монографія розрахована на хірургів, онкологів, гастроентерологів, курсантів і студентів старших курсів вищих медичних закладів.
У книзі атлас складає 120 рис., 11 табл., бібліографія – 147 джерел.

Артефіціальний шлунок: Пластика шлунку ілеоцекальним сегментом кишківника.

В. В. Бойко, С. О. Савві, В. О. Лазирський, В. М. Лихман. – Артефіціальний шлунок: Пластика шлунку ілеоцекальним сегментом кишківника. – Харків: Промінь, 2014. – 124 с.

 

       У монографії узагальнено досвід застосування ілеоцекального сегменту кишківника для створення артефіціального шлунку після гастректомії, виконаної з приводу раку шлунка. Обговорено принципову можливість виконання цієї операції при злоякісних новоутвореннях шлунку з інвазією в поперечно-обвідну кишку. Обговорено загальні питання виконання гастректомії і лімфодисекції при раку шлунка. Підкреслено необхідність індивідуалізованого вибору обсягу операції при конкретній клінічній ситуації. Описано техніку різних хірургічних утручань з урахуванням місцевого поширення пухлини на прилеглі органи і тканини. Дано рекомендації з післяопераційного ведення таких хворих.
       Безпосередні і віддалені результати застосування ілеоцекальної пластики як відновлювального етапу після гастректомії свідчать про те, що ця операція супроводжується меншою кількістю післяопераційних ускладнень, більш сприятливими функціональними результатами у порівнянні з традиційними, що дозволяє рекомендувати її як операцію вибору.
       У монографії детально обговорюються показання до виконання ілеоцекальної гастропластики у якості відновлювального етапу операції після гастректомії. Розглянуто різні варіанти виконання комбінованих і розширених оперативних утручань при місцево розповсюдженому раку шлунка.

       Представлено рекомендації з ведення післяопераційного періоду, реабілітації оперованих пацієнтів із застосуванням ілеоцекального сегменту кишківника для створення артефіціального шлунку.

       Монографія розрахована на лікарів-хірургів і онкологів, гастроентерологів.
       У книзі атлас складає 53 рис., 5 табл., бібліографія - 110 назв.

Хірургія серцевих ушкоджень (особливості сучасної доктрини).

В. В. Бойко, П. М. Замятін, І. В. Полівенок, О. В. Бучнєва. – Хірургія серцевих ушкоджень (особливості сучасної доктрини). – Харків: Промінь, 2014. – 156 с.


       У монографії узагальнено досвід надання хірургічної допомоги хворим із ушкодженнями серця. Подаються основні положення анатомічних передумов різних поранень та залежність від них клініки, діагностики й лікування постраждалих. Викладається класифікація таких ушкоджень, зазначені алгоритми, які оптимізують діагностичні й лікувальні заходи. Осмислюється хірургічна доктрина медичної допомоги в хірургічних стаціонарах загального профілю, можливість поліпшеного лікування пацієнтів у спеціалізованих клініках.

       Особливу увагу приділено хірургічній тактиці, спрямованій на своєчасне й ефективне виявлення ушкоджень внутрішньосерцевих структур, відновлення цілісності життєво важливих судин і тканин, зокрема з використанням технології штучного кровообігу. Описано хірургічну техніку з погляду локалізації та обсягу пошкоджень, подані рекомендації з реанімаційної й анестезіологічної підтримки на всіх етапах лікування постраждалих із пораненнями серця. Наведено безпосередні результати хірургічного лікування постраждалих із травматичними пошкодженнями серця.
       Монографія розрахована на лікарів-хірургів, кардіохірургів та кардіологів.
       У книзі атлас складає 65 рис., 10 табл., бібліографія - 381 назва.


Хірургічне лікування раку підшлункової залози та периампулярної зони

В. В. Бойко, І. А. Криворучко, Є. В. Мушенко, Р. М. Смачило. – Хірургічне лікування раку підшлункової залози та периампулярної зони (стратегічні та тактичні питання). – Харків: Промінь, 2019. – с. 160.

 

       У монографії узагальнено відомості про злоякісні новоутворення панкреатодуоденальної зони, які потребують резекційних втручань на підшлунковій залозі. Розглянуті питання діагностики та лікування в залежності від локалізації пухлини та її місцевого розповсюдження.

       Детально розглянуті варіанти резекції підшлункової залози, технічні аспекти виконання оперативних втручань, способи обробки кукси підшлункової залози. Представлені тактичні підходи в залежності від стадії онкологічного процесу ґрунтуються як на загальновідомих даних, так і на запропонованих авторами методиках, дозволяють покращити результати хірургічного лікування. Представлено варіанти виконання окремих етапів хірургічного лікування, спрямованих на запобігання післяопераційних ускладнень. Безпосередні і віддаленні результати використання представленої в монографії тактики лікування засвідчують їх незаперечну перевагу над традиційними операціями.

       У монографії подаються рекомендації щодо техніки оперативних втручань, а також вирішення окремих тактичних питань хірургічного лікування, що може бути корисним для гепато-панкреатобіліарних хірургів.

Комбіновані операції на легенях і серці

В. В. Бойко, А. Г. Краснояружський, Ю. М.Скібо, І. В. Полівенок – Комбіновані операції на легенях і серці. – Харків: Промінь, 2016. — 160 с.

 

       У монографії узагальнено досвід лікування хворих із поєднанням захворювань легень і серця. Обговорено принципову можливість одночасного виконання таких операцій при онкологічній патології легень, набутих вадах та ішемічній хворобі серця.

       Визначено оптимальну хірургічну тактику з використанням міні-інвазивних «відкритих» та гібридних операцій. Індивідуалізовано хірургічні доступи та обсяг оперативних втручань залежно від конкретної ситуації з урахуванням оперативного ризику та локалізації патологічних осередків. Описано техніку поєднаних оперативних втручань з урахуванням стадії пухлинного ураження, задіяності лімфатичних колекторів і характеристик серцевих захворювань.

       Дано рекомендації щодо реанімаційно-анестезіологічних заходів та післяопераційного ведення таких хворих. Накопичений досвід, аналіз безпосередніх та віддалених результатів хірургічного лікування хворих з поєднанням патології серця та легень свідчать про доцільність запропонованої в інституті тактики та високу ефективність комбінованих операцій, спрямованих на повну корекцію виявлених порушень кардіореспіраторної системи.
       Монографія розрахована на лікарів-хірургів, онкологів, кардіологів.

Жовчні нориці (сучасна концепція лікування)

В. В. Бойко, Р. М. Смачило, О. В. Малоштан, О. М. Тищенко. – Жовчні нориці (сучасна концепція лікування). – Харків: Промінь, 2017. – с. 1-80


В. В. Бойко, Р. М. Смачило, О. В. Малоштан, О. М. Тищенко. – Жовчні нориці (сучасна концепція лікування). – Харків: Промінь, 2017. – с. 81-160

 

       У монографії узагальнюються відомості про причини, перебіг захворювання на жовчні нориці, наводяться сучасні класифікації хвороби, розповідається про діагностичні та лікувальні заходи залежно від етіології жовчних нориць, різновидів їх локалізації й тривалості існування.
       У загальних рисах осмислюються високоінформативні методи діагностики, хірургічної тактики з урахуванням кількісних показників жовчовитікання, патоморфологічних змін гепатобіліарної зони й загального стану хворого.

       Детально характеризуються жовчні нориці, подається власний досвід поліпшення тактики й використання хірургічних методів лікування в ургентних та планових клінічних ситуаціях, наголошується на методах оптимізації лікування, обговорюються строки оперативних втручань, упровадження міні-інвазивних технологій, реконструктивно-відновних операцій як уже розповсюджених у повсякденній хірургічній практиці, так і запропонованих авторами.

       Подаються варіанти реконструктивно-відновних операцій, які запобігають рецидивному жовчовитіканню, розвиткові холангіту й жовтяниці, покращують функціональні показники лікування. Безпосередні й віддалені результати використання оригінальних хірургічних реконструкцій засвідчують їхню незаперечну перевагу над традиційними операціями.
       Для хірургів, котрі спеціалізуються на хірургії гепатобіліарної системи, подаються рекомендації щодо вибору оптимальних термінів оперативної корекції, техніки оперативних втручань, вирішення тактичних питань та ведення післяопераційного періоду.
       Монографія розрахована на хірургів, гастроентерологів, курсантів та студентів старших курсів вищих медичних закладів.
У книзі атлас складає 111 рис., 20 табл., бібліографія – 326 джерел.

Кісти та абсцеси печінки (індивідуалізація лікування).

В. В. Бойко, О. В. Малоштан, А. О. Малоштан, Р. М. Смачило. – Кісти та абсцеси печінки (індивідуалізація лікування). – Харків: Промінь, 2018. – с.176

 

       У монографії узагальнюється досвід лікування хворих на кісти й абсцеси печінки. Подана інформація про хірургію печінки в історичному аспекті, зокрема, при її рідинних утвореннях

різної етіології.

       Науково-практичні опрацювання колективу авторів щодо використання різноманітних технологій дисекції печінкової паренхіми дозволили встановити оптимальні способи роз’єднання тканин та виявити залежність проявів місцевої запальної відповіді від виду впливу, його травматичності та фізико-біологічних характеристик.

       Автори встановили, що індивідуальний вибір способів дисекції при тій чи іншій патології позитивно впливає на перебіг післяопераційного періоду, усуває ускладнення й позбавляє рецидивів захворювання.
       Описуються клініко-діагностичні особливості, хірургічні способи лікування та медикаментозна підтримка при непаразитарних кістозних захворюваннях печінки й внутрішньо-печінкових
жовчних проток, при паразитарних кістах печінки та її абсцесах.

       Наведені рекомендації щодо хірургічної тактики й методик оперативних втручань. Накопичений досвід, аналітичні

результати хірургічного лікування хворих на кісти та абсцеси печінки свідчать про доцільність запропонованої колективом авторів тактики та про ефективність запропонованих операцій.
       Монографія розрахована на лікарів-хірургів.

У книзі атлас складає 17 рис., 17 табл., бібліографія – 225 джерел.

РЕЗЕКЦІЯ ПЕЧІНКИ (Науково-практичні аспекти).

В. В. Бойко, Р. М. Смачило, О. В. Малоштан, Т. В. Козлова. РЕЗЕКЦІЯ ПЕЧІНКИ (Науково-практичні аспекти). – Харків: Промінь, 2019. – 104 с.

 

       Монографія присвячена технологіям, які використовуються при виконанні резекцій печінки. Наводяться сучасні анатомічні відомості про будову печінки, історичні аспекти розвитку хірургічної гепатології, методи діагностики захворювань печінки. У цілому
окреслюються необхідні умови безпечного виконання операцій на печінці, які мають на меті мінімізацію крововтрати та збереження достатнього функціонального залишкового об’єму печінки. Детально характеризуються особливості анестезіологічного забезпечення операцій на печінці, з урахуванням як метаболізму препаратів печінкою, так і забезпечення низького показника центрального венозного тиску. Велика увага відводиться методикам розділення (дисекції) тканини печінки з аналізом переваг та недоліків кожної з них. Представлені варіанти
різних за обсягом резекцій печінки – від сегментарних до розширених ліво- чи правобічних гемігепатектомій. Окремо розглянуті оперативні втручання при травмах печінки та методи
васкулярної ексклюзії печінки. Для гепатобіліарних хірургів подаються рекомендації щодо техніки оперативних втручань, вирішення тактичних питань та ведення післяопераційного
періоду.
       У монографії використані матеріали науково-дослідних робіт Інституту та дисертаційних робіт Д. І. Скорого, М. Е. Писецької, М. С. Черняєва за їх згодою. Автори висловлюють безмежну
подяку за надані матеріали.
       Монографія розрахована на хірургів, гастроентерологів, курсантів та студентів старших курсів вищих медичних закладів.
У книзі: 56 рис., 6 табл., бібліографія – 210 джерел.