Медицина невідкладних станів

 

ISSN 2224-0586 (print),

ISSN 2307-1230 (online)

Спеціалізований рецензований науково-практичний журнал

«Медицина невідкладних станів» заснований у серпні 2005 року  ДУ "ІЗНХ ім. В.Т. Зайцева НАМНУ" спільно з  Заславським О.Ю. 

(Реєстраційне свідоцтво: КВ № 17278-6048 ПР. Видано Міністерством юстиції України 27.10.2010.)

       Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Наказ МОН України від 17.03.2020 р. № 409. Категорія Б.

       Журнал включений в наукометричні та спеціалізовані бази даних НБУ ім. В.І. Вернадського, «Україніка наукова», «Наукова періодика України», Ulrichsweb Global Serials Directory, CrossRef, WorldCat, Gоogle Scholar, ICMJE, SHERPA/RoMEO, BASE, NLM-catalog, NLM-Locator Plus, EBSCO

       Журнал публікує оригінальні статті, огляди, дискусії для практикуючих лікарів і дослідників, діяльність яких пов'язана з питаннями анестезіології, реаніматології та медицини невідкладних станів. Статті відображають передовий досвід і результати наукових досліджень, що стосуються лікування невідкладних станів.

 

Головний редактор журналу професор Ніконов Вадим Вадимович

Науковий редактор директор ДУ "ІЗНХ ім. В.Т. Зайцева НАМНУ", завідувач кафедри хірургії №1 ХНМУ, доктор медичних наук, професор Бойко Валерій Володимирович.

Видавець: Заславський О.Ю.

Мова видання: українська, англійська, російська
Періодичність виходу:
8 разів на рік

Адреса редакції: Україна, 04107, м. Київ, а/с 74

Тел./факс: +38 (044) 223-27-42, +38 (057) 715-33-41.

Е-mail: medredactor@i.ua nikonov.vad@gmail.com alexfeskov1963@gmail.com (Тема: До редакції журналу «МНС») www.mif-ua.com http://emergency.zaslavsky.com.ua 

 

       Повнотекстовий доступ до архиву наукових статей журналу представлений на сайтах

http://emergency.zaslavsky.com.ua/index

http://www.mif-ua.com/archive/zhurnal-meditsina-neotlozhnyih-sostoyanij/numbers

Поточний номер: 

Том 17, No 4, 2021

http://emergency.zaslavsky.com.ua/issue/view/14343/7797