Слово директора

      

       Вас вітає Державна Установа «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева Національної Академії Медичних Наук України» - провідний науково-клінічний центр з проблем невідкладної хірургії в Україні!


       Колектив Інституту представляє унікальну Харківську хірургічну школу, яка має світове визнання, це колектив високопрофесійних, талановитих спеціалістів, які постійно удосконалюють свої навички, опановують та впроваджують в практику нові технології.
       Основними напрямками наукових розробок Інституту є: гіпер- та гіпобіотичні процеси в хірургії; взаємодія імунних, ендотеліальних та інфекційних факторів з процесами апоптозу в хірургії; адапційно-компенсаторні механізми та корекція порушень гомеостазу у хворих хірургічного профілю; невідкладна хірургія органів черевної порожнини, грудної клітини та середостіння; хірургія пошкоджень органів черевної та грудної порожнини; нові хірургічні технології; гемостаз в хірургії; гнійно-септичні стани в хірургії; діагностика в плановій та невідкладній хірургії; реконструктивна хірургія підвищеної складності та невідкладна онкохірургія; організація екстреної хірургічної допомоги.
       За період 2000-2018 роки в Інституті захищено 33 докторських та 114 кандидатських дисертацій. Вийшли друком 109 монографій, посібників та підручників, опубліковано 3500 наукових робіт, одержано 525 патентів України. Важливою подією 2013 року стала реєстрація наукового відкриття «П‘єзосинтетичний синтез в біологічних тканинах – п‘єзобіосинтез».


       Протягом 23 років Інститут видавав міжвідомчий збірник «Общая и неотложная хирургия», в теперішній час - фаховий журнал «Харківська хірургічна школа». На протязі 18 років діють науково-учбово-практичні об’єднання «Політравма» та «Хірургія» на базі Інституту. В Інституті є аспірантура за спеціальністю «Хірургія», а також проходять навчання лікарі-інтерни. Інститут має власну клініку на 250 ліжок та консультативну поліклініку. Підготовлено для практичної охорони здоров’я понад 4000 лікарів. Колишні співробітники Інституту очолюють кафедри в Україні. Низка працівників Інституту за наукові розробки відзначені державними нагородами. Значна увага в Інституті приділяється підготовці наукових кадрів вищої ланки для охорони здоров’я України. Підвищення кваліфікації хірургів практичної ланки охорони здоров’я, їх ознайомлення з новітніми технологіями діагностики та хірургічного лікування здійснюються на тематичних курсах в Інституті, а також шляхом проведення наукових та науково-практичних конференцій, семінарів та з′їздів.


       За останні роки в Інституті розроблені та впроваджені нові операції при ускладнених пухлинах малого тазу зі збереженням сечового міхура та сечоводів (альтернатива евісцерації); трансплантаційні технології реконструкції трахеї зі збереженням її прохідності при різних видах патології, трансхіатальні реконструктивно-відновлювальні оперативні втручання при неспроможності стравохідних анастомозів; корекція порушень коронарного кровотоку при злоякісних утвореннях легень та ішемічної хвороби серця; методика газоструминної дисекції, що дозволяє залишити неушкодженими судинні і секреторні елементи паренхіми печінки; методи диференціальної діагностики гострих венозних тромбозів для виявлення точної локалізації тромбозу, його протяжності та емболонебезпечності; методика гастропластики після комбінованої гастректомії шляхом переміщення ілеоцекального сегмента кишківника у верхні відділи травного тракту; технологія лікування глибоких та пограничних опіків від моменту діагностики до моменту оцінки результатів клінічної реабілітації; сумісно з фахівцями Інституту радіофізики і електроніки НАН України впроваджена технологія лікування гнійно-запальних захворювань і гнійно-септичних післяопераційних ускладнень за рахунок високочастотного електромагнітного опромінення, проводяться дослідження регуляції автотолерантності циркулюючих імунокомпетентних клітин і тимоцитів хворих на міастенію. Інститут надає висококваліфіковану медичну допомогу постраждалим із мінно-вибуховими, вогнепальними та колото-різаними пораненнями судин кінцівок та серця з ушкодженням внутрішньосерцевих структур, проводить усі можливі оперативні втручання при вадах серця у дорослих та дітей, проводить імплантацію пристроїв для електростимуляції серця та радіочастотні аблації усіх видів аритмій.

 


       Інститут завжди відкритий для пацієнтів, спеціалісти завжди раді надавати медичну, консультативну допомогу. Злагоджений та високопрофесійний колектив спеціалістів, медичних сестер, середнього медичного персоналу, діагностичних лабораторій та молодших медсестер відділень клініки щоденно сумлінно, висококваліфікаційно, відповідально, зі щирою любов’ю, теплотою, чемністю та привітністю до хворих виконують свої функціональні обов’язки з надання медичної допомоги пацієнтам.

 

       З повагою, Директор ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т.Зайцева НАМН України», академік Національної академії медичних наук Україничлен-кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України, Заслужений діяч науки і техніки України

 

 

 

Бойко Валерій Володимирович