Діагностична лабораторія з імуноферментним та імунофлуоресцентним аналізом

       Діагностична лабораторія з імуноферментним та імунофлуоресцентним аналізом включає три структурних підрозділи:

- група молекулярної діагностики і клітинних технологій;
- група імуноферментного аналізу;
- група імунофлуоресцентного аналізу.


foto2       В лабораторії застосовуються методи світлової мікроскопії та флуоресцентної мікроскопії, спектрофотометрії, турбідиметрії, імуноферментного аналізу, електрофорезу в поліакриламідному гелі (ПААГ) та на ацетат целюлозі, кінетичні методи досліджень активності ферментів.


       Відповідно до галузевої номенклатури досліджень, в лабораторії застосовуються уніфіковані та дослідницькі методи лабораторної діагностики:синдромологічний аналіз (поліорганнадисфункція при невідкладних хірургічних станах, синдром системного запалення, автоімунні реакції, імунодефіцитні стани, метаболічний синдром, нирково-печінкова недостатність; диференціальна діагностика патологій (алергія, харчова нестерпність, вірусна персистенція, тромбоемболічні та геморагічні ускладнення, оцінка цитотоксичності, аттерогенності та антикоагулянтного потенціалу); вибір значимих індивідуальних лабораторних параметрів для постановки діагнозу та моніторинг ефективності лікування захворювань; індивідуальний підбір препаратів для імунокорекціїта антикоагулянтної терапії.В лабораторії функціонує комп’ютерна база даних за нозологічними формами з метою моніторингу перебігу віддаленого післяопераційного періоду. Якість лабораторно-діагностичних досліджень контролюється спеціально розробленною програмою для забезпечення.

 

3

       В результаті багаторічних досліджень по запланованим НДР (керівники теми: проф. Бойко В.В., проф. Климова О.М.) виявлені біомаркери, що дозволяють здійснювати прогноз перебігу різних клінічних фенотипів міастенії і обгрунтувати вибір тактики лікування у пацієнтів різних вікових груп.
       Розроблено лікувально-діагностичний протокол комплексу біомаркерів, який дозволить здійснити:
- прогноз перебігу захворювання (при тімуснезалежної міастенії (М) у молодих пацієнтів і при прогресуванні тімусзалежної міастенії на тлі гіперплазії (МГ) або Тімом (МТ) у пацієнтів старшої вікової групи),
- вибір термінів оперативного втручання,
- вибір тактики лікування (тімектомія, ендоваскулярне склерозування судин тімуса для часткової деструкції паренхіми Тімом).
       Хворим проводили комплексне лікування, що включає імунокоррекцію, з використанням адресної імуноглобулінотерапії і хірургічне лікування - тімектомія, яку виконували висококваліфіковані хірурги інституту проф. Бойко В.В., д.м.н. Краснояружський А.Г., к.м.н. Мінухин Д.В.
       Матеріали досліджень представлені і доповідалися на міжнародній коференції «Disease Biomarkers and Precision Medicine (DBPM - 2018)», October 22-24, 2018, Houston, USA.


immunol 

       У 2020 р. Лавінська Олена Володимирівна,

immun_klimova

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник діагностичної лабораторії з імуноферментним та імунофлуоресцентним аналізом (керівник професор Клімова О.М.) ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМНУ» стала стипендіатом в галузі науки імені Іллі Ілліча Мечникова (з медицини і біології) і нагороджена дипломом Харківської обласної державної адміністрації.

Спеціалісти підрозділу

       В лабораторії працюють фахівці з високим рівнем професійної кваліфікації. Співробітники лабораторії беруть участь в розробці галузевих стандартів і методичних рекомендацій; здійснюють підготовку фахівців для лабораторної діагностики і навчають фахівців-імунологів на робочих місцях; беруть участь в комплексному плануванні та виконанні науково-дослідних робіт Інституту як фундаментальної, так і прикладної тематики; дисертаційних робіт, мають понад 500 наукових публікацій, монографії.

Результати наукових розробок захищені 21 патентом.Климова Олена Михайлівна
Завідуюча лабораторією


Биченко Катерина Олексіївна
Молодший науковий співробітник


Дроздова Лариса Анатоліївна
Старший науковий співробітник


Кордон Тетяна Іванівна
Старший науковий співробітник


Калашникова Юлія Валентинівна
Старший науковий співробітник


Лавінська Олена Володимирівна
Науковий співробітник


Мережко Ольга Сергіївна
Молодший науковий співробітник


Агаркова Алла Миколаївна
Молодший науковий співробітник