Діагностична лабораторія з імуноферментним та імунофлуоресцентним аналізом

       Діагностична лабораторія з імуноферментним та імунофлуоресцентним аналізом включає три структурних підрозділи:

- група молекулярної діагностики і клітинних технологій;
- група імуноферментного аналізу;
- група імунофлуоресцентного аналізу.


       В лабораторії застосовуються методи світлової мікроскопії та флуоресцентної мікроскопії, спектрофотометрії, турбідиметрії, імуноферментного аналізу, електрофорезу в поліакриламідному гелі (ПААГ) та на ацетат целюлозі, кінетичні методи досліджень активності ферментів.


       Відповідно до галузевої номенклатури досліджень, в лабораторії застосовуються уніфіковані та дослідницькі методи лабораторної діагностики:синдромологічний аналіз (поліорганнадисфункція при невідкладних хірургічних станах, синдром системного запалення, автоімунні реакції, імунодефіцитні стани, метаболічний синдром, нирково-печінкова недостатність; диференціальна діагностика патологій (алергія, харчова нестерпність, вірусна персистенція, тромбоемболічні та геморагічні ускладнення, оцінка цитотоксичності, аттерогенності та антикоагулянтного потенціалу); вибір значимих індивідуальних лабораторних параметрів для постановки діагнозу та моніторинг ефективності лікування захворювань; індивідуальний підбір препаратів для імунокорекціїта антикоагулянтної терапії.


       В лабораторії функціонує комп’ютерна база даних за нозологічними формами з метою моніторингу перебігу віддаленого післяопераційного періоду. Якість лабораторно-діагностичних досліджень контролюється спеціально розробленною програмою для забезпечення.

Спеціалісти підрозділу

       В лабораторії працюють фахівці з високим рівнем професійної кваліфікації. Співробітники лабораторії беруть участь в розробці галузевих стандартів і методичних рекомендацій; здійснюють підготовку фахівців для лабораторної діагностики і навчають фахівців-імунологів на робочих місцях; беруть участь в комплексному плануванні та виконанні науково-дослідних робіт Інституту як фундаментальної, так і прикладної тематики; дисертаційних робіт, мають понад 500 наукових публікацій, монографії.

Результати наукових розробок захищені 21 патентом.Климова Олена Михайлівна
Завідуюча лабораторією


Биченко Катерина Олексіївна
Молодший науковий співробітник


Дроздова Лариса Анатоліївна
Старший науковий співробітник


Кордон Тетяна Іванівна
Старший науковий співробітник


Калашникова Юлія Валентинівна
Старший науковий співробітник


Лавінська Олена Володимирівна
Молодший науковий співробітник


Мережко Ольга Сергіївна
Молодший науковий співробітник