Кафедри


       Кафедра хірургії №1 Харківського Національного Медичного Університету заснована у 1877 році під час російсько-турецької війни 1877-78 років для поліпшення хірургічної допомоги пораненим, які надходили з полю бою, за ідеєю великого російського хірурга і вченого Миколи Івановича Пирогова. З 1878 р. кафедру очолювали видатні вчені-хірургі професори: І.К. Зарубін, М.С. Субботін, А.Г. Подрез, Ю.Р. Пенський, А.А. Чугаєв. З 1970 року кафедру на протязі майже 30 років очолював професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки В.Т. Зайцев. З січня 2000 року кафедру очолює професор Валерій Володимирович Бойко. Професорсько-викладацький склад кафедри на початок 2018 н. р. налічує 45 викладачів, з яких 30 штатних, 11 сумісників та 4 – з погодинною оплатою.