Відділ хірургічних інфекцій

       Відділення хірургічних інфекцій є структурним підрозділом ГУ «Інституту загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», в якому працюють висококваліфіковані співробітники.
       Відділення має 4 одномісні, 2 двомісні палати підвищеної комфортності і 4 палати, розраховані на 4-6 пацієнтів, операційну, перев'язочну, палату інтенсивної терапії на 6 ліжок.


foto1       Структура відділення дозволяє надавати екстрену і планову хірургічну допомогу до 1000 пацієнтам на рік. У відділенні проводиться лікування хворих з ускладненими хірургічними захворюваннями підвищеної складності, онкологічними захворюваннями органів грудної клітини та черевної порожнини, зовнішніми і внутрішніми кишковими норицями, перитоніту різної етіології, гнійними захворюваннями грудної та черевної порожнин, м'яких тканин, трофічними виразками кінцівок.

       Відділення є клінічною базою кафедр Харківського національного медичного університету, Харківської медичної академії післядипломної освіти, Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

       У відділенні проводяться науково-клінічні пошуки нових оптимальних варіантів лікування хворих, в тому числі з рідинними скупченнями черевної порожнини різної локалізації, вдосконалюються їх дренування під УЗ контролем, а також розширюється обсяг втручань під УЗ - контролем. Виконуються лапароскопічні втручання на органах черевної порожнини (жовчнокам'яна хвороба, пухлини товстої кишки і т.і.).


foto2

       Проводиться робота над алгоритмами лікування хворих з перитонітом різної етіології, лікування хворих із зовнішніми і внутрішньопорожнинних гнійно-некротичними захворюваннями, хворих з неповними несформованими кишковиминорицями. Здійснюються хірургічні втручання у пацієнтів з ускладненими онкологічними захворюваннями органів грудної клітини та черевної порожнини.

       Методики анестезії, якими володіють анестезіологи відділення, дозволяють проводити операції будь-якої категорії складності у пацієнтів різних вікових груп. Досвід анестезіологічної служби відділення дозволяє проводити мультимодальні анестезії, що включають внутрішньовенну анестезію зі збереженням спонтанного дихання і одномоментним застосуванням спінальної - епідуральної блокади.

       На базі відділення проходять навчання студенти, лікарі-інтерни, клінічні ординатори, аспіранти Інституту, кафедр ХНМУ, ХМАПО і ХНУ ім. Каразіна. Публікації результатів наукових досліджень розміщені в наукових журналах, які рецензуються ДАК, а також представляються на з'їздах, наукових конференціях і симпозіумах.

Спеціалісти підрозділу

       Лікарі відділення застосовують не тільки стандартні, але і унікальні методики операцій і інтенсивної терапії, ефективні схеми антибактеріальної терапії у хворих з важкими формами хірургічної інфекції.


Відділ пухлин внутрішніх органів та м’яких тканин.

ВІДДІЛ ПУХЛИН ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ ТА М’ЯКИХ ТКАНИН


       Відділ пухлин внутрішніх органів та м’яких тканин був заснований в 2017 році як структурний підрозділ ДУ «Інституту загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України» за ініціативою Завідувача кафедри Онкології та дитячої онкології Харківської медичної академії післядипломної освіти професора Дудніченко Олександра Сергійовича. Рішення було обумовлено чисельністю ургентно оперованих хворих з онкологічною патологією, необхідністю надання їм комбінованого та комплексного лікування та подальшої реабілітації в Інституті.
       Відділ має клінічну базу – відділення хірургічних інфекцій та ускладненої онкологічної патології на 25 ліжок (завідувач – доктор медичних наук, професор Лихман Віктор Миколайович) зі своїм операційним блоком та палатою інтенсивної терапії на 6 ліжок.

      Відділ є клінічною базою кафедри Онкології та дитячої онкології Харківської медичної академії післядипломної освіти, де проходять навчання лікарі-інтерни і клінічні ординатори, підвищують кваліфікацію з онкології лікарі-онкологи і хірурги.

       На клінічній базі Відділу надається високоспеціалізована допомога хворим на злоякісні пухлини органів грудної та черевної порожнини, молочної залози, жіночих статевих органів, пухлин шкіри (рак і меланома) та м’яких тканин (саркоми).
       Головним науковим напрямком Відділу є проведення Міжнародних клінічних досліджень протипухлинних препаратів цитостатичної терапії, таргетної та імунної терапії онкологічним хворим. Завдяки співпраці з фахівцями всіх підрозділів Інституту та сучасній матеріально-технічній базі, Відділ приймає на лікування в Міжнародних програмах онкологічних хворих з усієї України. Участь в Міжнародних програмах для хворих безкоштовна.

Спеціалісти підрозділу

       Головним науковим напрямком Відділу є проведення Міжнародних клінічних досліджень протипухлинних препаратів цитостатичної терапії, таргетної та імунної терапії онкологічним хворим. Завдяки співпраці з фахівцями всіх підрозділів Інституту та сучасній матеріально-технічній базі, Відділ приймає на лікування в Міжнародних програмах онкологічних хворих з усієї України. Участь в Міжнародних програмах для хворих безкоштовна.Дудніченко Олександр Сергійович
Провідний науковий співробітник, онколог, дитячий онколог