Відділ хірургічних інфекцій

       Відділення хірургічних інфекцій є структурним підрозділом ГУ «Інституту загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», в якому працюють висококваліфіковані співробітники.
       Відділення має 4 одномісні, 2 двомісні палати підвищеної комфортності і 4 палати, розраховані на 4-6 пацієнтів, операційну, перев'язочну, палату інтенсивної терапії на 6 ліжок.


foto1       Структура відділення дозволяє надавати екстрену і планову хірургічну допомогу до 1000 пацієнтам на рік. У відділенні проводиться лікування хворих з ускладненими хірургічними захворюваннями підвищеної складності, онкологічними захворюваннями органів грудної клітини та черевної порожнини, зовнішніми і внутрішніми кишковими норицями, перитоніту різної етіології, гнійними захворюваннями грудної та черевної порожнин, м'яких тканин, трофічними виразками кінцівок.

       Відділення є клінічною базою кафедр Харківського національного медичного університету, Харківської медичної академії післядипломної освіти, Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

       У відділенні проводяться науково-клінічні пошуки нових оптимальних варіантів лікування хворих, в тому числі з рідинними скупченнями черевної порожнини різної локалізації, вдосконалюються їх дренування під УЗ контролем, а також розширюється обсяг втручань під УЗ - контролем. Виконуються лапароскопічні втручання на органах черевної порожнини (жовчнокам'яна хвороба, пухлини товстої кишки і т.і.).


foto2

       Проводиться робота над алгоритмами лікування хворих з перитонітом різної етіології, лікування хворих із зовнішніми і внутрішньопорожнинних гнійно-некротичними захворюваннями, хворих з неповними несформованими кишковиминорицями. Здійснюються хірургічні втручання у пацієнтів з ускладненими онкологічними захворюваннями органів грудної клітини та черевної порожнини.

       Методики анестезії, якими володіють анестезіологи відділення, дозволяють проводити операції будь-якої категорії складності у пацієнтів різних вікових груп. Досвід анестезіологічної служби відділення дозволяє проводити мультимодальні анестезії, що включають внутрішньовенну анестезію зі збереженням спонтанного дихання і одномоментним застосуванням спінальної - епідуральної блокади.

       На базі відділення проходять навчання студенти, лікарі-інтерни, клінічні ординатори, аспіранти Інституту, кафедр ХНМУ, ХМАПО і ХНУ ім. Каразіна. Публікації результатів наукових досліджень розміщені в наукових журналах, які рецензуються ДАК, а також представляються на з'їздах, наукових конференціях і симпозіумах.

Спеціалісти підрозділу

       Лікарі відділення застосовують не тільки стандартні, але і унікальні методики операцій і інтенсивної терапії, ефективні схеми антибактеріальної терапії у хворих з важкими формами хірургічної інфекції.