Кафедра хірургії №1 Харківського Національного Медичного Університету

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ – БОЙКО Валерій Володимирович (1962 року народження) – член-кореспондент НАМН України, академік АНВО України (відділення медицини), професор, доктор медичних наук, Лауреат Державної премії України, Лауреат Премії міжнародної асоціації відкриттів, Заслужений діяч науки і техніки України, основна посада – Директор ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т.Зайцева Національної  Академії медичних наук України».

 

ШТАТ КАФЕДРИ. Професорсько-викладацький склад кафедри на початок 2018 н. р. налічує 45 викладачів, з яких  30 штатних, 11 сумісників та  4 – з погодинною оплатою.  Це: 1 зав. кафедри, 11 професорів, 9 доцентів, 24 асистента;  12 докторів мед. наук, 24 – кандидата мед. наук, 10 викладачів (22,2%) – без вченого ступеню.

Професори: Ю.Б.Григоров, І.А.Тарабан, В.В.Макаров, сумісники П.М.Замятін, А.Г.Краснояру-жський, В.О.Прасол, С.О.Савві, В.Г.Грома, С.В.Сушков, І.В.Криворотько, Ю.В.Іванова.

Доценти: Л.Й.Гончаренко (завуч кафедри), В.І.Щербаков, О.В.Кузнєцов, Р.М.Смачило, Д.С.Єфімов, Д.В.Мінухін, Д.О.Євтушенко,  сумісники О.М.Пісоцький, О.В.Бучнєва.

Асистенти: М.М.Голобородько, Д.Г.Доценко, К.М.Смоляник, А.В.Токарєв, П.Б.Лебідь, О.М. Шевченко, С.І.Лях, І.А.Кулик, Л.Г.Тарасенко, Д.О.Мирошниченко, М.С.Черняєв, К.В.Мішеніна, А.Ю.Королевська, О.С.Рябінська, М.Є.Тимченко, В.В.Цодіков, В.О.Лазирський, Д.П.Замятін, А.С.Лавриненко, К.В.М’ясоєдов, сумісник  А.В.Лелиця, С.В.В’юн, Д.О.Кірієнко, К.В.Пономарьова.

На кафедрі має місце оптимальне співвідношення у професорсько-викладацькому складі досвідчених педагогів та молодих викладачів, що сприяє підвищенню ефективності внутрішньо кафедральних форм підвищення педагогічної кваліфікації молоді (взаємовідвідування практичних занять та лекцій з метою контролю та навчання)

 

КЛIНIЧНИМИ БАЗАМИ КАФЕДPИ за спецiальністю "хipуpгiя" являються2 потужних медичних заклади: ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т.Зайцева Національної академії медичних наук України»  (ДУ «ІЗНХ НАМНУ»)   та 4 хірургічних відділень  Міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги Харкова (МКЛШНМД) ім. професора О.І.Мещанінова.

ДУ «ІЗНХ НАМНУ» має 250 хірургічних  спеціалізованих ліжок (торакальні, кардіохірургічні, судинні та інш), являється міським центром по лікуванню гострих шлунково-кишкових кровотеч (ГШКК), тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА), міжобласним судинним та кардіохірургічним центром, маючи спеціалізовані хірургічні відділення: невідкладної хірургії, шоку і політравми, військової хірургії,хірургічної інфекції, торакальне, судинне, гострої та планової патології печінки, жовчовивідних шляхів, підшлункової залози і селезінки, планової хірургії стравоходу, органів травневого тракту, порушень серцевого ритму та кардіохірургічне; являється головним на Україні з організації та надання невідкладної допомоги хірургічним хворим.

 

В 2016 році  в ДУ «ІЗНХ НАМНУ» були введені в дію 2 нових  рентген-хірургічних відділення з палатами інтенсивної терапії для лікування хворих з порушеннями серцевого ритму та з ішемічною хворобою серця з використанням сучасних мініінвазивних оперативних технологій.

МКЛШМД  має 4 хірургічних відділень на 205 ліжок (у т.ч. спеціалізовані відділення політравми, мініінвазивних технологій, лікування перитоніту та гострої кишкової непрохідності), надає цілодобову щоденну невідкладну хірургічну допомогу населенню м. Харкова, в т.ч. із суміжної хірургічної патології, так як має у своєму складі спеціалізовані хірургічні відділення - нейрохірургічні, травматологічні, гінекологічне, щелепно-лицевої хірургії, які також являються клінічними базами відповідних кафедр Харківської медичної академії післядипломної освіти.

Таким чином, на обох клінічних базах кафедри усього 455 хірургічних ліжок, у тому числі спеціалізованих, які використовуються для до дипломного навчання студентів та післядипломного навчання інтернів-хірургів, лікарів-курсантів, учнівської молоді (аспіранти, клінічні ординатори).

 

Бази являються крупними лікувальними установами, оснащені сучасною діагностичною та лікувальною медичною технікою, у тому числі ангіографами, комп’ютерними томографами, апаратом штучного кровообігу (АШК) та ін..

На клінічних базах кафедри виконується широкий діапазон хірургічних втручань – від ургентних апендектомій та грижосічінь до аортокоронарного шунтування із використанням АКШа, мікросудинних операцій.  В останні роки все ширше застосовуються сучасні малоінвазівні оперативні втручання: ангіографічні (балонна дилатація стенозованих коронарних, сонних, ниркових артерій,  магістральних артерій кінцівок, ургентна оклюзія органних артерій при гострій кровотечі і ін.); ендовідеоскопічні (ургентне клепування кровоточивих виразок шлунку, папілосфінктеротомії при жовтяницях, видалення полипівтраввого тракту); лапаровідеоскопічні (холецистектомія, мікрохолецистостомія, дренування черевної порожнини), тораковідекопічні втручання (ушивання розриву або резекція легені при  травмі, декортикація плеври при хронічній емпіємі, ін..

Обидві бази несуть цілодобову щоденну ургентну допомогу хірургічним хворим міста та області, укомплектовані висококваліфікованими медичними кадрами. Маються численні діагностичні відділення, в тому числі ангіографічне, ендоскопічне, різні лабораторії (клінічні, імунологічна та інші), кабінети рентгенологічні, ультразвукової діагностики, комп’ютерної томографії та інші).

На клінічних базах кафедри успішно працюють  2  Науково-учбово-виробничих об’єднань  (НУВО) «Хірургія»та  «Політравма», складовими частинами яких є  кафедра хірургії № 1 Харківського національного медичного університету і її клінічні бази – ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії Академії медичних наук України»    та 4 хірургічних відділень  міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги м. Харкова ім. професора О.І.Мещанінова,  а також кафедра травматології Харківської медичної академії післядипломної освіти, які  підвищують ефективність і якість підготовки  майбутніх лікарів.

На базі Інституту хірургії є наукова бібліотека з багатим фондом медичної літератури з хірургічної патології, якою мають можливість користатися студенти V та VI курсів при підготовці до практичних занять і семінарів, при написанні наукових рефератів.

 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА. 

Згідно з навчальними програмами та навчальними планами на кафедрі проводиться додипломне навчання- викладання дисципліни «Хірургія» студентам V та VI курсів медичних факультетів - як вітчизняним, так і іноземним, причому з 2001 року – іноземним англомовним студентам.

Проводиться також післядипломне навчання:  - первинна трьохрічна спеціалізація лікарів-інтернів з хірургії; - навчання лікарів-курсантів на циклах підвищення кваліфікації (спеціалізація, стажування, ПАЦ, ТУ) за шістьма хірургічними спеціальностями: хірургія, торакальна хірургія, судинна хірургія, хірургія серця та магістральних судин, ендоскопія, ультразвукова діагностика.

Викладання дисципліни «Хірургія» студентам проводитьсяна V курсах за тематикою «Торакальна, серцево-судинна, ендокринна хірургія», на VI курсах - за тематикою «Невідкладна хірургія».

Лікарі-інтерни навчаються на очних циклах на клінічних базах зі спеціальності «Хірургія», а також  на циклах «Опікова хвороба». 

Лікарі-курсанти підвищують кваліфікацію на циклах спеціалізації, стажування, тематичного удосконалення та на передатестаційних циклах згідно програмам, затвердженим МОЗ України з кожної з вказаних хірургічних спеціальностей.

Щорічно на кафедрі навчаються 17–20 молодих спеціалістів – докторанти, аспіранти, магістранти, клінічні ординатори (в т.ч. іноземні), які працюють над дисертаціями та науковими роботами, удосконалюють свою фахову майстерність з хірургії, поповнюють теоретичні знання, а аспіранти набувають педагогічного досвіду.

Колектив кафедри постійно виконує роботу з поліпшення навчально-методичного забезпечення викладання дисципліни «Хірургія» студентам V та VI курсів, інтернам-хірургам та лікарям-курсантам.

 

У плані навчально-методичного забезпечення викладання дисципліни «Хірургія» студентам, інтернам-хірургамта лікарям-курсантам на кафедрі видано більше 350 навчально-методичних матеріалів, серед яких 5 підручників(в т.ч. на англійській мові), 10навчальнихпосібників, 120монографій, блоки тестових завдань у форматі «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» для контролю поточної навчальної діяльності студентів V та VI курсів на практичних заняттях, для проведення заключної атестації у формі Курсового іспиту на V курсі та Диференційного заліку – на VI курсі, блоки екзаменаційних питань та екзаменаційних білетів для проведення Курсового іспиту на V курсі.

Всі навчально-методичні матеріали для студентів на кафедрі видаються трьома мовами – українською, російською та англійською.

На кафедрі впроваджена комп’ютеризація навчання. Методика складання Диференційного заліку на VI курсі передбачає комп’ютерний тест-контроль з ургентноїхірургічної тематики для його якісного оцінювання.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Основними напрямками наукової роботи викладачів кафедри є вивчення різнобічних питань ургентної патології органів травлення (ускладнення виразкової хвороби, гострий апендицит, гострий панкреатит, гостра кишкова непрохідність, перитоніт, ін.), а такожсерцево-судинна, торакальна тематика. За останні роки все більше уваги приділяється розробці та впровадженню в практику мініінвазивних оперативних втручань при абдомінальнй, торакальній, серцево-судинній хірургічних патологіях.

Актуальним питанням хірургії, в т.ч. сучасним мініінвазивним оперативним технологіям, присвячені дисертаційні роботи докторантів та аспірантів кафедри.

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ. 

Професорсько-викладацький колектив кафедри зробив значний внесок у підготовку наукових, педагогічних та медичних кадрів.

Під керівництвом завідувач кафедри, член-кореспондента НАМН України, академіка АНВО України, професора В.В. Бойко на кафедрі підготовлено на даний час 31доктор та 93 кандидата медичних наук, 165 клінічних ординаторів (серед них – значна кількість іноземних громадян).

 

Значну роботу коллектив кафедри проводить по розробці нових методів діагностики та лікування хірургічних хворих. Завідувачем кафедри і викладачами отримано більш 450 Патентів України та Авторських свідоцтв на винаходи, впроваджено в практичну медицину більш 150 галузевих нововведень.

Наукова продукція викладачів кафедри, видана у співавторстві з науковцями Інституту загальної та невідкладної хірургії, нараховує 120 монографій, більше 3500 наукових статей, багаточисленні доповіді на конгресах, з’їздах, симпозіумах, конференціях (у тому числі міжнародних та за кордоном).

З 2000 року викладачі кафедри та науковці ІЗНХ видають науково-практичний журнал «Харків-ська хірургічна школа», головним редактором якого є професор В.В. Бойко, а заступником – профессор І.А.Тарабан.

 

На кафедрі постійн одіє студентський науковий гурток, у роботі якого беруть участь студенти ІІ–VІ курсів ХНМУ, про її плідність свідчать численні нагороди за доповіді на наукових форумах різного рівня (в т.ч. з міжнародною участю), сумісні з викладачами наукові публікації, перемоги на олімпіадах з хірургії.

 

НАУКОВА СПІВПРАЦЯ. 

Професор В.В. Бойко обраний до складу Європейської асоціації хірургів та Асоціації хірургів травми та інтенсивної терапії, Європейської асоціації онкологів та Європейської асоціації судинних хірур­гів.

Викладачі кафедри сумісно з науковцями Інституту хірургії плідно співпрацюють із зарубіж-ними освітніми та науковими закладами у виконанні міжнародних наукових та освітніх програм, сумісних досліджень.

Діє проект наукового співробітництва в галузі дитячої кардіохірургії (оперативне лікування хворих дітей на вроджені вади серця) – «International Children’s Heart Foundation» (Канада, Сполучені Штати Америки).

У 2013 р. заключеніта продовжують діяти договори про співпрацю в науково-дослідницькій діяльності та в  сфері пропагування та розвитку вищої медичноїо світи з вищою медичною школою м. Сосновець (Польща) та з Університетом Яна Каменського у Братиславі (Словакія).

З 2015 року налагоджена співпраця з кафедрою хірургії органів грудної клітини Вроцлавської медичної академії (Польща)  – стажування, сумісне видання монографій.

 

ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА. 

Спiвробiтники кафедри беруть активну участь у всіх видах роботи базових лiкувальних установ кафедри – в консультаціях та лікуванні хірургічних хворих, у виконанні діагностично-лікувальних маніпуляцій та досліджень, у виконанні оперативних втручань, проведенні науково-практичнизх конференцій.

Професори та доценти кафедри є кураторами ургентних відділень клінічних баз та консультантами ургентних хірургічних бригад у нічний час.

Протягом багатьох років практична робота та наукові розробки кафедри пов’язані з невідкладною хірургією, з вдосконаленням оперативних втручань при виразковій хворобі (органозберігаючі операції), захворюваннях підшлункової залози (панкреатодуоденальні резекції), при травмах селезінки, легень (органо зберігаючі операції).

 

На клінічних базах кафедри впроваджені розширені операції при раку товстої кишки, комбіновані резекції раку шлунка, операції на нирках та сечовому міхурі, при пухлинних захворюваннях матки та її придатків.

«Поставлені на потік» складні операції з корекції вроджених вад серця у дітей, в т.ч. раннього віку, набутих вад серця, з реваскулярізації міокарда у хворих з ІХС (аортокоронарне шунтування) – операції, які виконуються на «відкритому» серціі ззастосуванням апарату штучного кровообігу (АШК). За останній час ряд таких операцій став можливий без зупинки серця і АШК («на працюючому серці»).

Розроблені й впроваджені нові сучасні технології – резекція печінки при її травмах, ураженні пухлинними процесами та ін. (двофазна газово-струминна дисекціяпаренхіми печінки), реконструктивні операції на трахеї.

 

Все ширше впроваджуються на обох клінічних базах кафедри мініінвазивні хірургічні діагностичні та лікувальні технології: лапаровідеоскопічні (в т.ч. при тяжких панкреатитах, механічних жовтяницях, при грижах); ендовідеоскопічні (ургент некліпування кровоточивих виразок шлунка, папілосфінктеротомії при жовтяницях, видалення поліпів травного тракту); агіографічні рентгенендоваскулярні (балоннадилатація стенозованих коронарних судин, сонних, ниркових артерій, магістральних артерій кінцівок з подальшим їх стентуванням, ургентна оклюзія органних артерій при гострій кровотечі та ін.); відеоторакоскопічні (ушивання та резекції легень при їх травмі, дренування гнійників плеври та легень, інш.).