Відділення оперативної ендоскопії

       Відділення ендоскопії створено 01.07.1977 р. Наказом №154-К з 01.01.1994 р. відділення перейменовано у відділення оперативної ендоскопії. В основу практичної діяльності відділення оперативної ендоскопії покладена сучасна чітка і швидка діагностика хірургічних захворювань, розробка індивідуальної лікувальної тактики для кожного пацієнта, висока техніка проведення операцій, що базується на вітчизняному і світовому ендоскопічному досвіді та оригінальних розробках лікарів відділення.

       У відділенні оперативної ендоскопії проводиться більше 8 тисяч досліджень за рік з приводу захворювань стравоходу, шлунка, дванадцятипалої, тонкої та товстої кишки, печінки, жовчовивідних шляхів, підшлункової залози, легень, бронхів і середостіння. Більше тисячі двохсот ендоскопічних операцій, в тому числі видалення підслизових пухлин та близько 2,5 тисяч маніпуляцій виконується щорічно лікарями відділення з приводу доброякісних захворювань будь-яких відділів шлунково-кишкового тракту, конкрементів жовчо-вивідних проток, кист і пухлин панкреатобіліарної зони; злоякісних утворень, які супроводжуються стенозами різної локалізації; зупинки кровотеч виразкової і не виразкової етіології. 

 

       Відділення оперативної ендоскопії має найсучасніше обладнання, зокрема відеоендоскопи експертного класу та ендоскопічний інструментарій передових світових виробників. На базі відділення функціонують курси спеціалізації, передатестаційний та удосконалення лікарів по ендоскопії.

 

Перелік ендоскопічних досліджень, маніпуляцій та операцій, що виконуються у відділенні оперативної ендоскопії

 

Діагностичні дослідження:

 

- Езофагоскопія діагностична;

- Езофагогастроскопія діагностична;

- Езофагогастродуоденоскопія діагностична;

- Гастродуоденоскопія діагностична, що проведена дуоденоскопом;

- Бронхоскопія діагностична;

- Ректоскопія;

- Ректосигмоскопія;

- Ректороманоскопія;

- Колоноскопія діагностична;

- Езофагогастродуоденоскопія з холедохоскопією;

- Ентероскопія.


Ендоскопічні маніпуляції:

 

- Діагностичне дослідження з взяттям матеріалу на цитоморфологічне дослідження (1 відділ);

- Діагностичне дослідження з введенням лікарських препаратів;

- Діагностичне дослідження з хромоскопією;

- Діагностичне дослідження з проведенням уреазного тесту;

- Діагностичне дослідження з рh-метрією;

- Діагностичне дослідження з введенням зонда для ентерального харчування;

- Діагностичне дослідження з РХПГ;

- Санаційна  бронхоскопія  з  внутрішньобронхіальною  інстиляцією  під місцевою анестезією;

- Піднаркозний лаваж трахеобронхіального дерева;

- Видалення стентів, дренажів та протезів.

 

Ендоскопічні операції (мініінвазивні ендохірургічні втручання):

 

- Видалення сторонніх тіл;

- Балонна  дилатація  звужень  стравоходу,  дванадцятипалої  кишки,  товстої кишки, анастомозів, трахеї, бронхів;

- Поліпектомія, абляція аденом;

- Склеротерапія,  кліпування,  лігування  варикозно  розширених  вен  стравоходу та шлунка;

- Зупинка  кровотечі (із  застосуванням  діатермо– [у  різних  модифікаціях], аргоноплазмової –  коагуляції,  кліпування, лігування);

- Абляція судинних аномалій;

- Реканалізація ШКТ чи дихальних шляхів при пухлинах та стриктурах;

- Стентування, протезування;

- Папілосфінктеротомія;

- Балонна дилатація папіли;

- Видалення конкрементів з холедоху;

- Ретроградне дренування;

- Ретроградне стентування;

- Літотрипсія;

- Ендоскопічна гастро–, дуодено–, єюностомія;

- Гастро–, дуодено–, цистостомія;

- Видалення підслизової пухлини;

- Ендоскопічна резекція слизової оболонки;

- Ендоскопічна дисекція слизової оболонки.

Спеціалісти підрозділу

       Лікарі відділення беруть активну участь у роботі служби санітарної авіації, надають консультативну і лікувальну допомогу багатьом медичним закладам України. У відділенні працює 4 лікарі ендоскопісти, з яких: 3 – лікарі вищої атестаційної категорії, 1 – доктор медичних наук та 1 – кандидат медичних наук.Грома Василь Григорович
Завідувач відділенням, доктор медичних наук, професор


Корж Павло Ігорович
Лікар-ендоскопіст


Саріан Ігор Валентинович
Лікар-ендоскопіст