Відділення інтервенційної кардіології

       Відділення інтервенційної кардіології на базі ДЗ «ІЗНХім. В.Т. Зайцева НАМН України» надає висококваліфіковану кардіологічну допомогу паціентам з ІХС, врод-женими та набутими вадами серця. Відділення повністю укомплектовано необхідним сучасним обладнанням для забеспечення високоякісної планової та невідкладної допомоги за міжнародними стандартами у режимі 24 години на добу, 7 днів на тиж-день, 365 днів на рік (24/7/365).


foto1       Фахівці відділення інтервенційної кардіології виконують ендоваскулярні мініінвазивні операції при вроджених вадах серця, гіпертрофічній кардіоміопатії та інших. Крім то-го, відділення оснащено спеціальним діагностичним обладнанням, яке  дозволяє ви-конувати оптичну когерентну томографію (ОСТ) коронарних артерій та оцінку фракційного резерву коронарного кровотоку.

 

 Основні види ендоваскулярних досліджень та втручань:

- Селективна коронарографія;

- Селективна ангіографія магістральних судин;
- Ангіопластика і стентування уражень коронарних артерій та магістральних судин;
- Ангіографія з манометрією порожнин серця, аорти і магістральних судин;
- Стентування відкритої артеріальної (Боталової) протоки при важких вроджених ва-дах серця;


foto2       - Балонна дилатація клапанних стенозів аортального клапану та клапанів легеневої артерії при вроджених та набутих вадах;
- Ендоваскулярне закриття дефектів міжпередсердної перетинки за допомогою оклюдерів;
- Ендоваскулярне закриття дефектів міжшлуночкової перетинки за допомогою оклюдерів;
- Ендоваскулярне закриття відкритої артеріальної (Боталової) протоки;
- Ендоваскулярне закриття параклапанних фістул за допомогою оклюдерів;
- Фенестрація інтими при розшаровуючій аневризмі аорти;
- Септальної алкогольна абляція;
- Стентування ниркових артерій;
- Внутрішньосудинна оптична когерентна томографія коронарних артерій (OCT);
- Вимірювання фракційного резерву коронарного кровотоку (FFR).

Спеціалісти підрозділу

       У відділенні інтервенційної кардіології працють досвідченні кваліфіковані фахівці, які пройшли навчання у Европі, США та інших країнах, що надає можливисть виконувати надскладні операції з наймешними ризиками та кількістю ускладнень, надавати якісне постопераційне лікування. Полівенок Ігор Вікторович
Завідувач відділенням інтервенційної кардіології, канд.мед.наук, інтервенційний кардіолог та спеціаліст з критичної медицини


Олексіїв Сафрат Юнусович
Лікар-анестезіолог


Богун Юрій Володимирович
Лікар-анестезіолог


Герман Кристіна Борисівна
Лікар-анестезіолог


Володін В'ячеслав Володимирович
Лікар-хірург серцево-судинний


Мєшков Андрій Валерійович
Анестезіолог дитячий


Морозова Яніна Володимирівна
Лікар анестезіолог-реаніматолог


Нерубащенко Олеся Сергіївна
Лікар анестезіолог-реаніматолог