Відділ стравоходу та шлунково-кишкового тракту

       Відділення має 30 штатних ліжок, з яких 15 – торакальних і 15 – загально хірургічних. З початку створення у 1965 р. до 2006 р. відділення очолював к.мед.н., с.н.с., заслужений лікар України Далавурак Володимир Петрович. З його допомогою та підтримкою навчено декілька поколінь хірургів. Його кращій учень та послідовник доктор медичних наук, старший науковий співробітник Сергій Олександрович Савві нині очолює відділення. 


       В основу хірургічної тактики лікування у відділенні покладено не тільки проведення оперативного втручання, а й багато уваги приділяється веденню хворих в до- та післяопераційні періоди з метою врятування життя пацієнта і покращення його якості.У відділенні виконуються практично всі сучасні операції на стравоході, шлунку, кишківнику та інших органах черевної порожнини. За минулі роки виконано більше 20 тисяч операцій. Велика кількість втручань виконується із лапаро- і торакоскопічних доступів і продовжують широко впроваджуватися мініінвазивні та відеоендоскопічні втручання. Під час оперативного втручання використовується сучасне обладнання, що значно допомагає скоротити час операції.


       В останні роки широко удосконалюються методи пластики стравоходу, розроблені методика і пристрій для вібраційного бужування стравоходу при його рубцевих стриктурах, впроваджені балонна дилатація і стентування стравоходу. Особливе місце у відділенні приділяється реконструктивним оперативним втручанням, розробленню та впровадженню операцій та хірургічної тактики при різної протяжності рубцевих стриктурах стравоходу.
       


foto1        В арсеналі втручань на стравоході – трансхіатальна пластика після екстирпації стравоходу шлунковим «стеблом» та виведенням стоми на шиї на першому етапі. При дивертикулах стравоходу пацієнтам виконується дивертикулектомія. Також застосовуються гібридні втручання – сумісно з ендоскопістами (наприклад, у пацієнтів зі сторонніми тілами травного тракту). Операції при злоякісних новоутвореннях виконуються як з одного так і з двох доступів (наприклад, лапаро- та торакотомія при пухлинах стравоходу).

        При грижах стравохідного отвору діафрагми оперативні втручання виконуються як з лапаротомного, так і з лапароскопічного доступів.
       При ускладненій виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки (кровотечею, стенозом, перфорацією, малігнізацією) був розроблений підхід до лікувальної (хірургічної та консервативної) тактики, що надає можливість покращення якості та подовження тривалості життя з можливістю уникнення інвалідизації. У цьому відділенні вперше в Україні був втілений принцип індивідуалізованого вибору методу операції в залежності від схильності до демпінг-синдрому і стану шлункової секреції. З 1967 р. при лікуванні хворих виразковою хворобою стали широко застосовуватися різні методи ваготомії з органозберігаючими операціями, у тому числі – і зі збереженням пілоруса. Розроблено методи хірургічної корекції патологічних синдромів, що виникають при хірургічному лікуванні хворих на виразкову хворобу. Оригінальними дослідженнями є удосконалення органозберігаючих операцій на основі селективної проксимальної ваготомії з обов`язковим висіченням виразкового субстрату та оптимальною корекцією функції шлунка і кардіального жома

 

 foto2

       Окрім традиційно прийнятих хірургічних втручаннях при злоякісних новоутвореннях шлунку були розроблені і впроваджені в практику комбіновані втручання при проростанні пухлини шлунку в поперекову ободову кишку (гастропластика ілеоцекальним сегментом), в підшлункову залозу (гастректомія з резекцією підшлункової залози) та операції на печінці.
       Використовуються хірургічні втручання з приводу пухлинних уражень товстої кишки, в тому числі пухлини середньо- та нижньо-ампулярного відділу прямої кишки видаляються зі збереженням анусу. Велика увага приділяється хірургічному лікуванню неспецифічного виразкового коліту.

       Вентральні грижі оперуються фактично без обмежень, які пов`язані з віком, розміром дефекту, супутньою патологією. Широко застосовуються сучасні шовні матеріали та сітчасті трансплантати.

Спеціалісти підрозділу

       Кваліфікація співробітників колективу відділення дозволяє працювати з тяжкими пацієнтами в критичній ситуації. Свій професіоналізм колектив відділення вдосконалює та набуває нових знань та навиків не лише в Україні, а й за кордоном (стажування, workshop, проходження курсів, участь у конференціях, конгресах, симпозіумах та ін.). Розроблені у відділенні хірургічні методики визнані вітчизняними і зарубіжними хірургами. Колектив відділення постійно ділиться і обмінюється досвідом з закордонними колегами на конгресах і симпозіумах.Савві Сергій Олександрович
Завідуючий відділенням, доктор медичних наук, хірург, торакальний хірург, онкохірург


Бєлозьоров Семен Андрійович
Лікар-хірург, проктолог


Королевська Алла Юріївна
Хірург, ендоскопіст