Відділ комплексного програмування розвитку невідкладної хірургії

       Основні напрямки діяльності відділу визначаються завданнями й тематикою науково-дослідної діяльності, а також перспективними планами Інституту і включають організаційно-методичну та практичну допомогу хірургічним установам м. Харкова, Харківської області та інших областей України, реалізацію заходів, передбачених планами організаційно-методичної роботи; планування і аналіз діяльності підрозділів та Інституту в цілому; впровадження сучасних стандартів, клінічних протоколів та клінічних рекомендацій в діяльність підрозділів Інституту; забезпечення методичного керівництва з організації діяльності підрозділів Інституту.


orgmetod       У сферу діяльності відділу входять:
- науково-інформаційне забезпечення НДР Інституту;
- правова охорона інтелектуальної власності і дотримання норм законодавства в цій галузі;
- впровадження прогресивних форм і методів інформаційної роботи на основі доступу до світових інформаційних ресурсів через Інтернет;
- інформаційне забезпечення науково-дослідних робіт на основі наявної бібліографічної бази даних по хірургії;
- контроль підготовки і подання науково-медичної інформації в республіканські органи науково-медичної та науково-технічної інформації;
- планування, організація та проведення наукових, науково-практичних та практичних заходів (з'їздів, конференцій, семінарів, симпозіумів, шкіл та робочих нарад) з проблем хірургії.


       За всіма НДР, які виконуються в Інституті, проводяться патентні дослідження, визначаються предмети пошуку та їх складові частини, класифікаційні індекси відповідно до міжнародної класифікації і країни пошуку.
       За предметами пошуку визначаються основні тенденції розвитку науки і техніки, звертається увага на недоліки відомих способів і приладів та визначаються шляхи досягнення запропонованих змін, визначаються медико-соціальні та техніко-економічні показники розроблених технічних рішень і об'єктів медичної техніки.

Спеціалісти підрозділу

       Співробітники відділу аналізують стан та визначають загальні тенденції причин, що впливають на якість надання невідкладної хірургічної допомоги населенню України та окремих регіонів, складають стандарти надання допомоги при невідкладних хірургічних захворюваннях, а також планують та проводять наукові й науково-практичні заходи з проблем невідкладної хірургії.Замятін Петро Миколайович
Завідувач відділом


Береснєв Сергій Олександрович
Головний науковий співробітник


Провар Людмила В'ячеславівна
Молодший науковий спiвробiтник