Відділ опіків

       Відділення опіків ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України» створено у 1965 році за ініціативою академіка О.О. Шалімова з метою наукового забезпечення комбустіологічної служби, створення якої відбувалось в ті часи в усіх регіонах України. В теперішній час відділення функціонує на базі опікового відділення КНП «Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім.проф. О.І. Мещанінова» ХМР на 70 ліжок (в т.ч. 25 дитячих, 5 планових та 6 реанімаційних).


foto1        З моменту створення і до 1990 року відділенням керував видатний вітчизняний комбустіолог, лауреат державної премії України, доктор медичних наук, професор Д.Є. Пекарський.

       Виконані в ті часи дослідження з вивчення патогенезу, діагностики та лікування опікового шоку які дозволили теоретично обґрунтувати і практично реалізувати завдання ранньої транспортировки постраждалих в стані опікового шоку завдяки розробленим  методам інфузійного і медикаментозного забезпечення евакуації хворих у спеціалізований стаціонар. Професор Д.Є. Пекарський та його учні зробили вагомий внесок у розкриття механізмів опікового шоку та токсемії, розробку питань корекції порушень гомеостазу і детоксикації в гострих періодах опікової хвороби, компенсації порушень в септікотоксемії, засобів оперативного відновлення шкірного покрову. В 1982 році Д.Є. Пекарському була присуджена Державна премія України, під його керівництвом виконано 3 докторських та 16 кандидатських дисертацій. На базі Харківського опікового центру проведені масштабні конференції: «Опіковий шок» (1969 р.) та «Опіки у дітей» (1988 р.).


foto2       В 1990 – 2015 роках відділенням опіків завідував с.н.с., к.мед.н. Ю.І. Ісаєв, с 2015 року відділення очолює к.мед.н. О.В. Кравцов. Науковими напрямками відділення є розробка органозбережуючих операцій реваскулярізації при глибоких відмороженнях та електротермічних уражень суглобів невільними шкірно – підшкірно – фаціальними клаптями, доповненими операціями м’язової та капсульної пластики, які істотно підвищують анатомічний, функціональний і естетичний ефект оперативних втручань. Багато уваги приділяється проблемам раньової інфекції та лікування інфекційних ускладнень опікової хвороби, в тому числі і з розробкою і клінічним застосуванням оригінальних методик озонованих препаратів, ранових покриттів, удосконалення діагностики глибини ураження. За останні роки одержано 42 патента України, матеріали досліджень опубліковані в 48 наукових роботах, в тому числі в навчальних посібниках та методичних матеріалах. 

Спеціалісти підрозділу

        Відділення інституту в структурі Харківського опікового центра проводить лікувально – консультативну допомогу, наукову і педагогічну роботу в Харківському та суміжних регіонах з використанням сучасних методів інфузійного, детоксикаційного і медикаментозного лікування, різноманітних методів хірургічного відновлення шкірного покрову при глибоких опіках та інших патологіях, які супроводжуються втратою покривних тканин та виразковими дефектами.Кравцов Олексій Віталійович
Завідувач відділення опіків, кандидат медичних наук


Козін Юрій Іванович
Доктор медичних наук, професор


Курбанов Теймур Агалійович
Молодший науковий співробітник