Співробітництво

 

 

Міжобласний спеціалізований медико-генетичний центр - центр рідкісних орфанних захворювань

 

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

 

НДІ біології ХНУ ім. В. Н. Каразіна

 

Харківський Національний медичний університет

 

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва» НАМН України

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України

 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

 

Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» (УКРНДІЕП)

 

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

 

Науково-дослідна лабораторія квантової біології та квантової медицини ХНУ ім. В.Н.Каразіна

 

Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» (м.Київ)

 

Інститут радіофізики та електроніки ім. А.Я.Усикова НАН України

 

Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна Медичний факультет

 

МОЗ України «Національний фармацевтичний університет» м.Харків

 

ДУ "Інститут дерматології та венерології НАМН України"

 

ДУ "Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечнікова НАМН України"

 

Харківська обласна громадська організація «Культура здоров’я»

Клінічна лікарня "Феофанія" ДУС

 

ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"

 

Комунальне некомерційне підприємство

"Міська клінічна лікарня № 13" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ