Асоціація хірургів Харківської області

       

Голова ГО “Асоціація хірургів Харківської області”
Бойко Валерій Володимирович
Директор ДУ «Інституту загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева» НАМН України, доктор медичних наук, професор.

 

Секретар ГО “Асоціація хірургів Харківської області”
Тимченко Михайло Євгенович
асистент кафедри анестезіології, інтенсивної терапії, трансфузіології та гематології Харківської медичної академії післядипломної освіти, к.мед.н.

(057) 349-41-95

 

Метою діяльності Асоціації є наукове, практичне, організаційно-методичне сприяння в вирішенні проблем сучасної хірургії, підвищенні професійного рівня та спеціалізації лікарів-хірургів, правовий захист членів Асоціації.

 

Відомості про ГО “Асоціація хірургів Харківської області”

Загальна кількість членів – 405

З них:
Член-кореспондентів НАМН України – 1
докторів медичних наук – 24
кандидатів медичних наук – 97

Заслужених діячів науки і техніки – 7, Лауреатів Державної премії – 7

Середній вік членів регіонального осередку Асоціації – 42 років.