Асоціація хірургів Харківської області

       Голова ГО “Асоціація хірургів Харківської області”:

Бойко Валерій Володимирович
Директор ДУ «Інституту загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева» НАМН України, доктор медичних наук, професор.

        Секретар ГО “Асоціація хірургів Харківської області”:

Тимченко Михайло Євгенович
асистент кафедри анестезіології, інтенсивної терапії, трансфузіології та гематології Харківської медичної академії післядипломної освіти, к.мед.н.

(057) 349-41-95

Метою діяльності Асоціації є наукове, практичне, організаційно-методичне сприяння в вирішенні проблем сучасної хірургії, підвищенні професійного рівня та спеціалізації лікарів-хірургів, правовий захист членів Асоціації.


УВАГА! У зв’язку з подовженням адаптивного карантину засідання ГО "Асоціації хірургів Харківської області" буде відбуватися у форматі он-лайн.

 

ОН-ЛАЙН ЗАСІДАННЯ АСОЦІАЦІЇ ХІРУРГІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


СІЧЕНЬ 2021 РОКУ:

ТАКТИКА ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ У ХВОРИХ З ВИСОКИМ РИЗИКОМ РОЗВИТКУ НЕСПРОМОЖНОСТІ АНАСТОМОЗІВ

Тимченко М.Є. (ДУ «ІЗНХ ім. В.Т.Зайцева НАМНУ»)


ПЕРЕРОЗПОДІЛ ВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ ШЛУНКУ ЯК ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП ДО ЕЗОФАГОПЛАСТИКИ У ПАЦІЄНТІВ ЗІ СТЕНОЗУЮЧИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ СТРАВОХОДУ

Проф. В.В. Бойко, С.О. Савві, А.Ю. Королевська, В.В. Жидецький, Ю.В. Авдосьєв, М.М. Голобородько, С.Ю. Битяк (ДУ «ІЗНХ ім. В.Т.Зайцева НАМНУ»)


13 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ:

Переглянути презентації...

Якщо виникли питання можна їх надіслати на електронну адресу, яку знайдете на останній сторінці презентації.
ЛИСТ НА ПІДТРИМКУ Ігора Петровича Хоменко - видатного українського військового лікаря-хірурга!!!


       Ігор Петрович Хоменко - видатний український військовий лікар-хірург, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, заслужений лікар України, лауреат Премії Кабінету Міністрів України за розроблення й впровадження інноваційних технологій, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, генерал-майор медичної служби.

      Під час командування медичною службою ЗС України професором Хоменком передусім було налагоджено взаємодію з питань надання медичної допомоги пораненим та постраждалим під час проведення АТО/ООС, отримали подальший розвиток нові технології діагностики та лікування військовослужбовців.

       За його участі й підтримки були проведені всеукраїнські науково-практичні конференції, збори військових хірургів і анестезіологів з надання хірургічної допомоги та реанімаційно- анестезіологічного забезпечення із участю не тільки вітчизняних, але й закордонних військових й цивільних фахівців. Під час проведення цих широкомасштабних заходів відбувався обмін досвідом з проблем сучасної діагностики і лікування бойової травми, проводилися семінари та майстер-класи.

       При активному сприянні Ігоря Петровича Хоменка розроблялись науково-практичні напрямки покращення надання медичної допомоги пораненим військовослужбовцям.

       Під час керівництва медичною службою ЗС України з метою надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги пораненим, травмованим та хворим Ігорем Петровичем Хоменком налагоджена взаємодія між цивільними та військовими медичними закладами: ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т. Зайцева НАМН України», ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», Харківською обласною клінічною лікарнею - Центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, міською клінічною лікарнею швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мєщанінова», КНП «Обласний центр онкології».

Налагоджена та удосконалена система евакуації із залученням військових підрозділів та цивільних закладів невідкладної медичної допомоги.

       Завдяки активній участі професора Хоменка І.П. впроваджені нові наукові розробки для діагностики та лікування поранених, травмованих та хворих.

       Вважаємо не тільки доцільним але й необхідним подальше подовження та розвиток взаємодії між цивільними та військовими лікарями, фундамент яких був закладений професором Хоменком І.П.

       Професором Хоменком І.П. успішно підготовлена плеяда кандидатів та докторів наук з проблем вдосконалення та розробки нових методів діагностики й лікування бойових пошкоджень та травм. Наукові розробки, що отримані під час виконання дисертаційних досліджень, успішно впроваджені та застосовуються у закладах командування Медичних сил та цивільних закладах охорони здоров’я.

       Наукові дослідження професора Хоменка І.П. присвячені широкому спектру актуальних проблем загальної та військово-польової хірургії, він науково обґрунтував і впровадив концепцію максимального наближення кваліфікованої медичної допомоги до зони бойових дій, що призвело до значного зниження санітарних втрат серед військовослужбовців.

       Професор Хоменко І.П. науково обґрунтував та розробив концепцію розвитку медичного забезпечення ЗС України в особливий період, організації хірургічної допомоги пораненим та постраждалим під час проведення антитерористичної операції, а також ролі та місця військових мобільних госпіталів у системі лікувально-евакуаційного забезпечення ЗС України.

       Ігорем Петровичем зроблено суттєвий вклад у наукове обґрунтування й розробку нових методів діагностики та лікування в хірургії, особливо у галузі перспективних і найсучасніших напрямків хірургії: хірургії ушкоджень і бойової травми; реконструктивної хірургії шлунково- кишкового тракту; мінімально інвазивної лапароскопічної хірургії стравохідно-кишкового тракту та товстої кишки, хірургії печінки і підшлункової залози.

       Ігор Петрович Хоменко є автором та співавтором багатьох наукових праць: монографій, підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, патентів та галузевих нововведень, що присвячені науковому обґрунтуванню та розробці системи лікувально- евакуаційного забезпечення ЗС України в умовах проведення антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, лікуванню бойової хірургічної травми та гострої хірургічної патології органів черевної порожнини, він проводить активну громадську роботу, є членом Президії Всеукраїнського громадського об’єднання "Асоціація хірургів України”.

      Ситуація, що склалася у теперішний час в керівництві медичної служби ЗС України та особисто навколо професора І.П. Хоменка, викликає занепокоєння медичної спільноти Харківщини, яка підтримує' професора Хоменка І.П. і сподівається на подальше подовження плідного співробітництва між війсковими та цивільними медиками на благо громадян незалежної України.


Директор ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т. Зайцева НАМН України», член-кореспондент НАМН України

професор В. В. Бойко


Директор ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»

професор М. О. Корж

 

Директор ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»

професор М. В. Красносельський