Вчена рада


       Вчена рада (ВР) створюється в Інституті для колегіального керівництва науковою діяльністю і є у правовому відношенні дорадчим органом керівників наукових установ.      

       До складу ВР можуть входити керівники адміністративно-господарської служби, клініки, ради молодих вчених, представники регіональних органів управління охороною здоров’я, керівники лікувально-профілактичних та санітарно-епідеміологічних закладів, провідні вчені інших наукових установ та вищих закладів освіти.

       Основним завданням Вченої Ради як дорадчого органу є удосконалення усіх видів діяльності Інституту.

 

       Вчена рада Інституту:

- визначає перспективні напрямки наукової і науково-технічної діяльності;
- здійснює наукову та науково-технічну експертизу тематики та результатів науково-дослідних робіт;
- розглядає та затверджує поточні плани наукових досліджень;
- затверджує теми дисертацій, їх наукових керівників (консультантів);
- обирає за конкурсом на вакантні посади наукових співробітників;
- в межах своєї компетенції розглядає питання щодо присвоєння наукових звань;
- вирішує інші питання діяльності Інституту, визначені його Статутом.