конференции и симпозиумы

Вельмишановні колеги! Запрошуємо Вас прийняти участь  у щорічній науково-практичній конференції молодих вчених «Тенденції розвитку клінічної та експериментальної хірургії», присвяченій 25-річчю Національної академії медичних наук України та 100-річчю від дня народження академіка О.О. Шалімова, яка відбудеться у м. Харкові 15 червня 2018 року (згідно посвідчення УкрІНТЕІ  №233 від 11 травня 2017 р.)

На обговорення виносяться наступні питання:

  1. 1. Профілактика та лікування гнійно-запальних процесів м’яких тканин.
  2. 2. Закриті та відкриті травми грудей та живота: хірургічні аспекти лікування.
  3. 3. Мініінвазивні хірургічні втручання. Питання експериментальної хірургії.

Конференцію включено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій МОЗ України, які проводитимуться у 2018 році».

Форми участі: публікація статей, публікація тез, усна доповідь.

Вимоги до оформлення матеріалів:

Матеріали статей обсягом 3-12 сторінок (з урахуванням резюме та переліку літератури) будуть опубліковані в журналі «Харківська хірургічна школа» (буде доступний у електронному варіанті), що відповідає вимогам ДАК України.

Стаття, а також тези повинні містити:

- вступ; матеріали і методи досліджень;  результати досліджень; обговорення результатів досліджень; висновки; перелік  літератури (не більше 10 джерел, для тез – не більше 5 джерел) в алфавітному порядку, який оформлений згідно вимогам ДАК України (бюл. ВАК №5, 2009 р.);

- ключові слова (3-7) та резюме (до 20 рядків) на російській, українській та англійській мовах.

Електронний файл повинний мати формат MS Word 95-2010 for Windows. Текст повинний бути надрукований на стандартному листі (форматом А4 210х297) шрифтом Times  New Roman Cyr 14, інтервал між рядками – 1,5, поля: ліві – 3 см, праві – 1 см, верхні і нижні – 2 см. Файл повинний бути перевірений на відсутність вірусів.

Авторська довідка – прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь або вчене звання автора, поштова адреса, індекс, контактний телефон, електронна адреса – у електронному вигляді повинні міститися у тому ж файлі, що і матеріали (на останній сторінці).

Також в електронному листі повинна міститися інформація про форму участі: вільний слухач, усна доповідь, публікація матеріалів

Від одного автора приймається не більше 2 робіт.

Вартість публікації сторінки друкованого тексту – 50 грн.

Матеріали просимо надсилати  до 5 червня 2018 року в оргкомітет конференції за адресою: ДУ: «Інститут загальної і невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», в’їзд Балакірєва, 1, м. Харків, 61103, Україна, Оргметодвідділ або на електронну адресу dr.mushenko@gmail.com з поміткою: «На конференцію молодих вчених» Телефони для довідок (8-057) 349-41-39, 349-41-05 або 067-575-63-75.

За друк матеріалів гроші слід перелічувати на картку ПРИВАТ-БАНК за реквізитами: 5168757298733330Мішеніна Катерина Володимирівна.

Матеріали, що надійшли після вказаного терміну. у разі включення доповідей в програму конференції, будуть надруковані в наступних номерах видань.

ОРГкомітет

© 2009 Институт общей и неотложной хирургии
61018 г.Харьков, въезд Балакирева, 1
Тел: (057) 715-33-48 Факс: (057) 715-33-45
Email: ssvnauka@tns.kharkov.ua

Техническая поддержка сайта NetWizard