Інформація про офіційний захист Крицака В.В.

ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України» повідомляє про утворення спеціалізованої вченої ради ДФ 64.567.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії (PhD), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина», спеціалізація 14.01.03 «Хірургія».      

Наказ МОН від 18.08.2020 № 1064, Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до наказу МОН від 22.07.2020 № 947 

 


 

Повідомлення про надходження дисертації Кріцака В. В.

Повідомлення про захист Крицака В. В.

Анотація Кріцака В. В.

Висновок про наукову новизну Крицака В. В.

Дисертація Крицака В. В.

Відгук офіційного опонента Дужого І. Д.

Відгук офіційного опонента Шевченко Р. С.

 

Відео захисту Крицака В. В.: