Інформація про офіційний захист Пономарьової К.В.

ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України» повідомляє про утворення спеціалізованої вченої ради ДФ 64.567.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії (PhD), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина», спеціалізація 14.01.03 «Хірургія».      

Наказ МОН від 18.08.2020 № 1064, Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до наказу МОН від 22.07.2020 № 947 

 


 

Повідомлення про надходження дисертації Пономарьової К.В.

Анотація Пономарьової К.В.

Повідомлення про захист Пономарьової К.В.

Висновок про наукову новизну

Дисертація Пономарьової К.В.

Відгук офіційного опонента Криворучка І.А.

Відгук офіційного опонента Олійника Г.А.

 

Відео захисту: