Информация про официальную защиту Рябцева Р.С.

ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України» повідомляє про утворення спеціалізованої вченої ради ДФ 64.567.003 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії (PhD), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина», спеціалізація 14.01.03 «Хірургія». 

 

Наказ МОН від 03.03.2021 № 280, Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів МОН 

 


 

Повідомлення про надходження дисертації Рябцева Р. С.

Анотація Рябцева Р. С.

Висновок про наукову новизну Рябцева Р. С.

Дисертація Рябцева Р. С.

Відгук офіційного опонента Тамм Т. І.

Відгук офіційного опонента Шевченка Р. С.

 

Відео захисту Рябцева Р. С.: